450-0904/01 – Software Systems for Virtual Instrumentation (SSVI)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem kurzu je zvládnutí softwarových technik, které se využívají v oblasti virtuální měřicí techniky.

Teaching methods

Summary

Předmět se zabývá standardními softwarovými systémy pro tvorbu aplikací virtuálních měřicích přístrojů na bázi PC. Podstatou kurzu je zvládnutí softwarových technik, které se využívají v oblasti virtuální měřicí techniky.

Compulsory literature:

Dokumenty IEEE Firemní literatura Hewlett Packard, Tektronix, National Instruments Dokumentace k SW systémům

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Podstata virtuální instrumentace a její vývoj v rámci rozvoje měřicí techniky, Softwaroví systémy využívající klasických programovacích jazyků, Tvorba aplikací pro virtuální měřicí techniku s využitím techniky událostmi řízených programů, Softwarové systémy pracující s textově orientovanými programovacími jazyky pro tvorbu aplikací pro prostředí MS DOS a MS Windows, vývojové systémy LabWindows a CVI Grafické programování, Programovací jazyk G, Princip Data-Flow Programming, Softwarový systém LabVIEW jako standard pro tvorbu aplikací pro MS Windows využívající metodologie grafického programování, Paralelismy v jazyce G, Výměna dat mezi paralelními algoritmy, Knihovny pro oblasti sběru dat, matematické analýzy dat, grafickou prezentaci dat, DDE, TCP/IP

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner