450-0905/01 – Measurements on Digital Telecommunication Systems (MDPS)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Studenti předmětu Měření na digitálních přenosových systémech budou seznámeni s vybranými měřicími metodami používanými na digitálních přenosových systémech. Předmět tvoří nadstavbu předmětu měření v telekomunikační technice z magisterské etapy inženýrského studia. Náplní předmětu je seznámení se základními měřicími přístroji určenými pro tuto oblast a s metodami předepsanými mezinárodními standardy pro tuto oblast včetně vysvětlení jejich teoretického základu.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2003/2004 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601V013) Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.