450-2004/01 – Technika elektronických přístrojů 1 (TEP 1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOL0031 Ing. Matěj Golembiovský
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KRE0193 Ing. Alice Varyšová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s vnitřní stavbou elektronických přístrojů, zejména s funkcí a vlastnostmi použitých analogových obvodů. Studenti by měli být schopni navrhnout základní zapojení síťového zdroje stejnosměrného stabilizovaného napětí a porozumět funkci spínaných zdrojů. Studenti se naučí navrhovat základní obvody s OZ pro vyhodnocení a úpravu analogového signálu. Porozumí principům A/Č a Č/A převodu a budou schopni interpretovat základní principy číslicové techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Kurz seznamuje studenty s nejdůležitějšími funkčními bloky elektronických přístrojů. Jedná se o součásti zajišťující elektrické napájení a dále zejména analogové obvody pro generování, úpravu a vyhodnocení signálu. Výkladem principů A/Č a Č/A převodníků se téma postupně přesouvá k číslicové reprezentaci signálu a úvodu do číslicové techniky.

Povinná literatura:

Kašík, V. a kol.: Technika elektronických přístrojů. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3102-2. Hanousek,K.-Říčný,V.Elektronické systémy I. Skripta VUT, Brno, 1992. Punčochář,J. Operační zesilovače v elektrotechnice. BEN, Praha, 1996.

Doporučená literatura:

Musil,V.Konstrukce a technologie elektronických zařízení. VUT Brno, 1994. Laipert,M.-Vlček,M.Lineární obvody. Skripta, I. vydání, ČVUT, Praha, 1997. Hanus,S.Elektronika. Skripta VUT, Brno, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 3 testy průběžné kontroly Podmínky udělení zápočtu: Student je klasifikován na základě 3 testů za 0-10 bodů. Zápočet od 14.týdne. Podmínkou udělení zápočtu je účast ve výuce a dosažení min. 10 bodů z testů, max. lze získat 30 bodů . Zkouška - Písemná část - závěrečný test - 30 - 60 bodů. Ústní část 5 - 10 bodů. Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
420-2022 EO I Elektrické obvody I Povinná
420-2023 EO II Elektrické obvody II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Zdroje v elektronických přístrojích. Zdroje se síťovým transformátorem. 2. Stabilizátory, jejich druhy, provedení. Zenerova dioda, monolitické stabilizátory. 3. Zdvojovače a násobiče napětí, měniče, spínané zdroje. Napájecí obvody přístrojů na bateriový provoz. 4. Obvody pro zpracování analogového signálu. Operační zesilovač a jeho základní vlastnosti. Řešení obvodů s OZ. Invertující a neinvertující zesilovač s OZ. 5. Zapojení s operačními zesilovači, sčítací a rozdílové zapojení operačních zesilovačů, převodníky U/I a I/U. 6. Integrátor a derivátor, komparátory, operační usměrňovače, logaritmické a exponenciální převodníky. 7. Elektrochemické články. Napájecí obvody přístrojů na bateriový provoz. 8. Integrované funkční generátory, DDS. Zapojení pro měření frekvence a periody. 9. Základní typy frekvenčních filtrů a frekvenčních charakteristik. 10. Modulace signálů. Oscilátory RC a LC, krystalové oscilátory. 11. Přístrojové a galvanicky izolované zesilovače, optočleny, statické a dynamické parametry. 12. Charakteristika logického systému, číselné soustavy, kombinační obvody, logické operátory, zápis logické funkce. Základy Booleovy algebry. 13. Číslicové zpracování analogových signálů, A/Č a Č/A převodníky, statické a dynamické vlastnosti, vzorkovací obvody, Shannon-Kotělnikovův teorém. 14. Ošetření diskrétních vstupů a výstupů, galvanické oddělení. Výstup s otevřeným kolektorem, třístavové budiče. Laboratoře: 1. Školení bezpečnosti v laboratoři. Řešení jednoduchých obvodů ss. proudu. Napěťový dělič, sériové a paralelní řazení rezistorů. Vliv vnitřního odporu zdroje. 2. Návrh a výpočet obvodu pro stabilizaci ss napětí. 3. Zapojení napěťového násobiče, měření v laboratoři. 4. Test průběžné kontroly. Příklady zapojení operačních zesilovačů, měření v laboratoři. Invertující a neinvertující zesilovač. 5. Příklady dalších zapojení operačních zesilovačů, měření v laboratoři. Sčítací a rozdílový zesilovač s OZ. 6. Příklady dalších zapojení operačních zesilovačů, měření v laboratoři. Integrátor a komparátor s OZ. 7. Příklady dalších zapojení operačních zesilovačů, měření v laboratoři. Logaritmický převodník, operační usměrňovač. 8. Test průběžné kontroly. Generování základních tvarů signálů – harmonický, obdélníkový, trojúhelníkový. Měření frekvenčního spektra. 9. Měření přenosové charakteristiky základních frekvenčních filtrů. 10. Měření průběhů modulovaných signálů. Zapojení demodulátoru AM. 11. Měření parametrů izolačního zesilovače, zapojení s optočleny. 12. Logická funkce, pravdivostní tabulka, kódování dat v číslicových systémech. 13. Práce se simulátorem a emulátorem logických obvodů. Testování základní kombinační logiky. 14. Test průběžné kontroly. Udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  30
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  5
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku