450-2005/01 – Měření a zpracování dat (MZD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
NEM0120 Ing. Jakub Němčík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu dat s využitím programového systému MATLAB. Dále pak seznámení se s inženýrskými metodami průzkumové analýzy naměřených jednorozměrných dat. Absolvent předmětu získá teoretické i praktické znalosti, které mu umožní korektní použití metod matematické statistiky v praxi. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software MATLABu včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Kurz se zabývá nástroji a metodami pro statistické zpracování dat. Předmět je doplněn popisem programového systému pro vědecko - technické výpočty MATLAB a jeho nástavbou pro statistické zpracování dat Statistics Toolbox.

Povinná literatura:

Hájovský, R.: Měření a zpracování dat pro obor biomedicínská technika. I. vydání, Ediční středisko VSB-TUO, Ostrava, 2007 Meloun, M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat, Academia 2002 Pavelka,L.-Doležalová,J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1995.

Doporučená literatura:

Penhaker,M.: Statistické zpracování měření, Sylaby na WWW stránkách katedry, 2002 Kozisek, J.: Statistická analýza, skriptum ČVUT Praha, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Průběžná kontrola je prováděna na základě účasti studenta v počítačových cvičeních Podmínky udělení zápočtu: Student může dosáhnout 40 bodů za elaboráty počítačových cvičení. Minimální počet dosažených bodů pro udělení zápočtu je 10. Pro absolvování předmětu musí student obdržet zápočet a složit závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška má dvě části: písemnou se ziskem 5-40 bodů a ústní se ziskem 5-20 bodů. K absolvování předmětu musí student absolvovat obě části zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Teorie pravděpodobnosti jako základ metod zpracování souborů naměřených dat. Měřená data a jejich náhodný charakter. Funkční charakteristiky souborů dat a jejich význam pro popis vlastností naměřených dat. Číselné charakteristiky souborů naměřených dat a jejich význam pro vyhodnocení výsledků měření. Klasifikace chyb měření. Charakteristika přesnosti přístrojů. Modely měření a odhady chyb. Inženýrské metody průzkumové analýzy výběrových souborů naměřených dat. . Grafy identifikace statistických zvláštností dat. Histogram a jeho význam pro vyhodnocení měření. Významná rozdělení hustoty pravděpodobnosti souborů naměřených dat. Rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých naměřených veličin. Ověření předpokladů o měřených datech. Minimální velikost výběru dat, nezávislost prvků v souboru, normalita a homogenita výběrových souborů dat. Shrnutí postupu při průzkumové analýze naměřených dat. Statistická analýza jednorozměrných datových souborů. Bodové odhady jejich parametrů polohy, rozptýlení a tvaru, význam pro vyhodnocení vlastností dat. Intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení základního souboru měřené veličiny. Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení souborů měřených dat. Praktické postupy vyhodnocení malých výběrů. Testování hypotéz o vlastnostech měřených dat. Počítačové laboratoře: MATLAB - Statistický software Srtatistic TollBox. Práce s daty v programu MATLAB. MATLAB- výpočet úloh z oblasti teorie pravděpodobnosti. MATLAB - výpočet frekvenční a distribuční funkce náhodné veličiny. MATLAB - náhodná veličina a výpočet jejích číselných charakteristik. Zadání samostatné práce. Odhady chyb měření. Příklad na zpracování chyby výsledku. MATLAB - pořádkové statistiky. Grafická analýza dat(histogram, kvantilový graf, krabicový graf). MATLAB - diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Demonstrační úlohy. MATLAB - spojitá rozdělení pravděpodobnosti. Demonstrační úlohy. MATLAB - bodové odhady. Intervalové odhady. MATLAB - testování hypotéz. .

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 10
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku