450-2006/01 – Měření na elektronických přístrojích (MEP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
SCH0203 Ing. Martin Schmidt
VAL47 Ing. David Vala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty pracovat se základními prostředky měřicí techniky používanými zejména v biomedicíně. Na základě teoretického rozboru signálů v měřeném systému, znalosti jeho struktury a funkce a na základě provedených měření by měli být studenti schopni vyhodnocení funkčnosti měřeného systému. Seznámit studenty s principy měřidel v biomedicínské přístrojové technice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá popisem a použitím elektronických přístrojů používaných specificky v biomedicíně. Navazuje přitom na základní předmět elektrických měření, který je vyučován v prvním ročníku bakalářského studia. Uvádí měřicí přístroje jak pro měření elektrických tak i neelektrických veličin. Vybraná měření parametrů signálů se provádí v časové i frekvenční oblasti. Součástí kurzu je také měření signálů v číslicových systémech logickým analyzátorem.

Povinná literatura:

KAŠÍK, Vladimír. Měření na elektronických přístrojích. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3103-9. HAASZ, Vladimír a Miloš SEDLÁČEK. Elektrická měření: přístroje a metody. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02731-7. WEBSTER, John and Halit EREN. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement. CRC Press, 2017. ISBN 9781138072176.

Doporučená literatura:

BRTNÍK, Bohumil. Elektrická měření pro bakaláře. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-405-7. BACH, Pavel. Automatizace měření. Praha: České vysoké učení technické, 1993. COOMBS, Clyde F. Electronic instrument handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1995. ISBN 007012616X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 4 testy průběžné kontroly. Podmínky udělení zápočtu: Student je klasifikován na základě 4 testů po 5 bodech, celkem za 5-20 bodů, a 4 protokolů z měření po 5 bodech, celkem za 10-20 bodů. Zápočet od 14.týdne. Podmínkou udělení zápočtu je provedení 8 laboratorních měření a dosažení min. 10 bodů z testů a min. 10 bodů z protokolů, max. lze získat 40 bodů . Zkouška - Písemná část - závěrečný test - 25 - 50 bodů. Ústní část 5 - 10 bodů. Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na student nejsou kladeny

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2004 TEP 1 Technika elektronických přístrojů 1 Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Chyby měření, rozbor šumových poměrů v měřicí smyčce. Měření základních elektrických veličin. Ručkové měřicí přístroje. Ručkové a číslicové multimetry. Konstrukce a metody měření.Analogové a číslicové osciloskopy. Konstrukce a metody měření. Logické analyzátory. Konstrukce a metody měření. Spektrální analyzátory. Konstrukce a metody měření. Laboratoře: Rozbor šumových poměrů v měřicí smyčce. Měření s analogovým a číslicovým voltmetrem. Měřicí úloha s osciloskopem - základní měření napěťových průběhů. Měřicí úloha s osciloskopem - měření dílčích parametrů signálů. Měřicí úloha s osciloskopem - Lissajousovy křivky. Test průběžné kontroly. Měřicí úloha s logickým analyzátorem - přípravek s binárním čítačem. Měření el. veličin součástek - odpor, indukčnost, kapacita. Měření s čítačem - měření frekvence a periody signálu, měření počtu impulsů. Laboratorní měření se spektrálním analyzátorem. Měření VA charakteristiky žárovky a Zenerovy diody. Můstková měření - Wheatstoneův můstek, vyhodnocení měření. Udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  15
                Písemka Písemka 10  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku