450-2007/01 – Zdravotnické elektrické přístroje 1 (ZEP1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
SCH0203 Ing. Martin Schmidt
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní informace o lékařských přístrojích podle klinických oborů. Jedná se o obory interní, chirurgické a společných vyštřovacích a léčebných složek. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí odborného asistenta zdravotnické techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student se v předmětu seznámí s přístroji pro diagnostickou, terapeutickou, laboratorní a speciální zdravotnickou techniku. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Tento předmět se zabývá obšírněji problematikou diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů, laboratorními zařízeními a speciální zdravotnickou technikou. Postupně jsou probírány principy, schémata, technická řešení přístrojů, funkce a způsob používání této techniky podle klinických oborů. Přitom je zdůrazňována specifická úloha zdravotnických přístrojů z hlediska jejich uplatnění. Velký důraz je přitom kladen na cvičení, ve kterých studenti předmětu navštěvují všechna klinická pracoviště, kde se zdravotnické elektrické přístroje používají. Zde se prakticky seznamují s obsluhou a klinickým vyšetřením na těchto zařízeních.

Povinná literatura:

M. Augustynek, O. Adamec, and M. Penhaker, Přístrojová zdravotnická technika I, 1. vyd. ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. M. Penhaker and M. Augustynek, Zdravotnické elektrické přístroje 1, 1. vyd. ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013.

Doporučená literatura:

Chmelař,M.-Rozman,J. Lékařská přístrojová technika. Skriptum. Brno, FE VUT 1982. Chmelař,M.-Drastich,A. Lékařská přístrojová technika II. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. Chmelař,M. Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. Vrána,M.-Netušil,M. Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica. Jurek,F. Elektronika na koronární jednotce. Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. Rozman,J. Lékařská přístrojová technika 3. Skriptum. Brno, FE VUT, 1992. Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medic

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech (min. 5 bodů z každé písemky pro udělení zápočtu) a kontrolní protokol z laboratorních úloh - max. 20 bodů (min. 10 bodů pro udělení zápočtu). Celkem max. 40 bodů, min. 20 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Popis a parametry biologických signálů. Základní pojmy, impedanční projevy činnosti tkání, orgánů a jejich využití v diagnostice, napětí vytvářená činností různých orgánů. Interní obor - elektroterapie srdce, defibrilace, kardiostimulace. Základy krevního oběhu, tlakové snímače, neinvazívní a invazivní měření krevního tlaku, měření tepové frekvence, průtoku krve. Interní obor - JIP-monitorovací systémy základních životních funkcí, HDS- hemodialyzační technika. Interní obor - HDS-hemodialyzační technika. Neurologie - požadavky na přístroje, základní parametry a způsoby činnosti EEG, EMG, EGG, doplňkové přístroje. Gynekologie-porodnice - technika ulrazvuku, biologické účinky, kavitace, akustické proudění, tepelné účinky, fyzikální terapie, použití v gynekologii. Technika nízkých teplot, kryochirurgie. Kožní - vlastnosti laserového záření, základní typy laserů, působení laserových paprsků na biologickou tkáň. Léčebné rehabilitace - přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. Anesteziologicko-resuscitační obor - anesteziologické a resuscitační systémy, inkubátory. Obor TRN - dýchací systém. Řízení činnosti dýchacího systému. Funkce plic a její regulace v extrémních podmínkách. Chirurgické obory a traumatologie - přístroje pro chirurgické obory,speciální operační nástroje a přístroje, fixatéry. Centrální operační sály - základní a doplňkové vybavení technické vybavení operačních sálů. Centrální sterilizace - úvod do epidemiologie, sterilizace, dezinfekce, sterilizace nástrojů a speciální zdravotnické techniky. Informační a monitorovací centrum nemocnice. Energetické zdroje, medicínské plyny, vzduchotechnika. Hygienicko - epidemiologická stanice - přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. Laboratoře: praktické cvičení v laboratořích zahrnuje výuku pro diagnostické, terapeutické a laboratorní přístroje, jejich základní rozdělení. Interní oddělení - diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG, měření krevního tlaku, měření průtoku a minutového objemu, Snímání tepové frekvence, kardiostimulátory, defibrilátory. Interní oddělení - JIP, monitorovací systémy - EKG, dechu, tlaku krve, průtoku krve, teploty. Interní oddělení - HDS - hemodialyzační technika. Neurologická klinika - EEG, EMG. Porodnicko-gynekologická klinika - ultrazvukové přístroje, kryokauter, laparoskop, amnioskop. Oddělení kožní - laserová technika. Klinika léčebné rehabilitace - přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. Anesteziologicko-resuscitační klinika -anesteziologické a resuscitační systémy, narkotizační technika, dýchače, servoventilátory, inkubátory. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí -respirátory, inhalátory, izobarická komora, bronchoskop. Chirurgické obory a traumatologie - operační nástroje a přístroje, endoskopy, elektrokoagulátor, laserový nůž, a doplňující přístroje pro chirurgické obory,speciální operační nástroje a přístroje, fixatéry. Oddělení operačních sálů - operační stoly, svítidla, mikroskopy Exkurze - Oddělení centrální sterilizace - horkovzdušná, parní a chemická sterilizační technika, germicidní lampy, sterilizace nástrojů a speciální zdravotnické techniky. Exkurze - Centrální technický dispečink - monitorovací systém, energoblok, vzduchotechnika. Hygienická stanice - ergometr, pletysmograf. Přednesení odborných referátů. Projekty: Každý student dostane zadány v průběhu semestru jeden rozsáhlejší projekt, které zpracuje s využitím měřící a výpočetní techniky. Tvorba samostatného projektu č. 1. Návrh a realizace systému pro měření a vyhodnocení údajů z lékařského zdravotnického přístroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (60) 51
        Zápočet Zápočet  (40)
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti: povinná účast na všech laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku