450-2009/05 – Signály a soustavy (SaS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Filipová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Filipová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DEM75 Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
KUB631 Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Signály a soustavy je poskytnout dostatečný základ pro další studium bakalářských kurzů v oblasti řízení, sdělovací techniky, elektrických obvodů, návrhu filtrů a digitálního zpracování signálů. Student bude umět určit základní korelační a spektrální charakteristiky různých typů signálu. Bude schopen provést analýzu LTIL soustavy. Bude umět používat prostředí MATLAB/Simulnik pro analýzu signálů a soustav.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náplní předmětu jsou základní matematické metody, které se využívají pro analýzu a zpracování signálů s cílem extrakce důležitých informací. V rámci předmětu jsou diskutovány algoritmizační postupy zpracování signálů v časové, prostorové a časově prostorové oblasti v kontextu reálných signálů. Zároveň je zde probírán matematický aparát pro analýzu a modelování soustav se spojitým časem.

Povinná literatura:

Nevřiva P.: Analýza signálů a soustav. BEN Praha, Praha 2000. Vejražka F.: Signály a soustavy. ČVUT Praha, Praha 1996. Kamen, E.W., Heck, B.S.: Fundamentals of signals and systems using the web and Matlab. Prentice Hall, New Jersey 2000. Chen Chi-Tsong: System and Signal Analysis. Saunders College Publishing, New York 1994. Výukové materiály na http://lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

Nevřiva P.: Signály a soustavy I a II VŠB Ostrava, Ostrava 1998. Horák B., Nevřiva P.: Signály a soustavy III. VŠB Ostrava, Ostrava 1998. Couch L.W.II: Digital and Analog Communications Systems. Macmillan Publishing Comp., New York 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 protokoly po 10 bodech, 2 testy po 10 bodech. Podmínky udělení zápočtu: Minimum 15 bodů Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné části 0 - 30 bodů a z části ústní 0 - 30 bodů. Aby student obstál u zkoušky musí uspět ve všech částech zkoušky. V písemné části musí získat alespoň 15 bodů, v ústní části alespoň 10 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: Signál. Základní pojmy. Signál se spojitým časem. Základní definice. Časové průměry. Harmonický signál. Diracův impuls. Analýza signálu v časové oblasti. Korelační analýza signálu se spojitým časem. Analýza signálu v kmitočtové oblasti I. Fourierovy řady. Diskrétní spektrum. Diskrétní spektrum výkonu. Analýza signálu v kmitočtové oblasti II. Fourierova transformace. Spektrum. Spektrum energie. Spektrum výkonu. Náhodný signál.Korelační a spektrální analýza náhodného signálu. Náhodný proces. Modulace signálů. Amplitudová modulace. Kmitočtová modulace. Soustava. Základní pojmy. LTIL soustava. Analýza soustavy v časové oblasti. Impulsová a přechodová charakteristika soustavy. Popis LTIL soustavy diferenciální rovnicí. Konvoluce. Stabilita soustavy. Analýza soustav v kmitočtové oblasti. Kmitočtový přenos soustavy. Transformace harmonického signálu LTIL soustavou. Ideální filtr, kauzální filtr. Počítačové laboratoře: Úvodní laboratorní cvičení. Úvod do Matlabu. Klasifikace biologických signálů. Frekvenční a amplitudové rozsahy. Korelační funkce. Spektrální analýza vybraných biologických signálů. Časově frekvenčnní analýza biologických signálů. Segmentace a extrakce informací z bilogických signálů. Klasifikace biologických signálů. Filtrace biologických signálů. Test č.1. Analýza soustav v časové oblasti - Simulink Stabilita soustavy. Kmitočtový přenos soustavy. Analýza a modelování vybraných bio kybernetických modelů. Test č.2

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  25 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní