450-2010/01 – Zdravotnické elektrické přístroje 2 (ZEP2)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
SCH0203 Ing. Martin Schmidt
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní informace o lékařských přístrojích podle klinických oborů. Jedná se o obory interní, chirurgické a společných vyšetřovacích a léčebných složek. Student se v předmětu seznámí s přístroji pro diagnostickou, terapeutickou, laboratorní a speciální zdravotnickou techniku. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí odborného asistenta zdravotnické techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Tento předmět navazuje na předmět zdravotnické elektrické přístroje 1 a zabývá se obšírněji problematikou diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů, laboratorními zařízeními a speciální zdravotnickou technikou. Postupně jsou probírány principy, schémata, technická řešení přístrojů, funkce a způsob používání této techniky podle klinických oborů. Přitom je zdůrazňována specifická úloha zdravotnických přístrojů z hlediska jejich uplatnění. Velký důraz je přitom kladen na cvičení, ve kterých studenti předmětu navštěvují všechna klinická pracoviště, kde se zdravotnické elektrické přístroje používají. Zde se prakticky seznamují s obsluhou a klinickým vyšetřením na těchto zařízeních.

Povinná literatura:

M. Penhaker, M. Augustynek, Zdravotnické elektrické přístroje 2, 1. vyd. ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013.

Doporučená literatura:

Rozman, J.: Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979 Chmelař, M. - Drastich, A.: Lékařská přístrojová technika 2. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. Vrána, M. - Netušil, M.: Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. Jurek, F.: Elektronika na koronární jednotce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Cvičení: Dva testy průběžné kontroly a změření všech laboratorních úloh, zkouška kombinovaná, uznání zkoušky pouze při úspěšném absolvování všech jejích částí. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly (každý minimálně 5b maximálně 10b) a změření všech laboratorních úloh (minimálně 10b a maximálně 20b). Celkem max. 40 bodů, min. 20 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2007 ZEP1 Zdravotnické elektrické přístroje 1 Doporučená
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - terminologie, základní požadavky na ZEP. Radiodiagnostika - klasifikace rtg techniky, zesilovač jasu obrazu a televizní systém, počítačový tomograf, magnetická rezonance, klinické metody zobrazení MR. Nukleární medicína a radioterapie - technika pro nukleární medicínu, scintigrafická vyšetření a terapie pomocí radioizotopů, principy a funkce ozařovačů a lineárního urychlovače. Ortopedie - biomechanika pohybového systému, technické metody v ortopedii, artroskopie, náhrady kloubů, ortézy. Problematika technické ortopedie, myoelektrické potenciály, funkce protézy horní a dolní končetiny. Urologie - technika rázové vlny, drcení ledvinových a žlučníkových kamenů, zařízení pro litotripci. Oční a ušní, nosní, krční - lidské oko jako optická soustava, vlastnosti oka vzhledem k jeho okolí principy a techniky vyšetřování zraku oftalmologickými přístroji, vyšetřování smyslových funkcí, audiometrie. Hematologie a biochemie - laboratorní metody a přístroje pro hematologické a biochemické laboratoře, mikroskopie, speciální přístroje, zařízení a automaty. Technika centrálních záchranných služeb, dispečinky, sanitky, vrtulník. Laboratoře: praktické cvičení v laboratořích ohledně technického řešení přístrojové techniky pro lékařské účely, požadavky na konstrukci. Ústav radiodiagnostický - rtg skiaskopické přístroje, počítačový tomograf, magnetická rezonance. Klinika nukleární medicíny a radioterapeutická klinika - technika pro nukleární medicínu a radioizotopové přístroje, kobaltové a césiové ozařovače, lineární urychlovač. Oddělení ortopedické - artroskop, protézy, ortézy, náhrady kloubů. Oddělení urologické - litotryptor s rázovou vlnou, rektoskop. Oční klinika a klinika chorob ušních, nosních a krčních - oftalmologická technika, laserový oftalmoskop, EOG, ERG, sítnicový tomograf, audiometr, naslouchací zařízení. Hematologie a biochemie - typy mikroskopů, laboratorní přístroje, zařízení, automaty. Exkurze - Rychlá záchranná služba a letecké záchranná služba - technika, vybavení a provoz záchranné služby. Přednesení odborných referátů. Projekty: Každý student dostane zadány v průběhu semestru jeden rozsáhlejší projekt, které zpracuje s využitím měřící a výpočetní techniky. Tvorba samostatného projektu č. 1. Návrh a realizace systému pro měření a vyhodnocení údajů z lékařského zdravotnického přístroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Písemka z zápočtu 1 Písemka 10  5
                Závěrečná zápočtová písemka Písemka 10  5
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: povinná účast na všech laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku