450-2011/01 – Bakalářský seminář I (BS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity8
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA113 Ing. Ondřej Adamec
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PET333 Ing. Tomáš Peterek, Ph.D.
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
STA048 Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem bakalářského semináře je připravit studenty k úspěšné obhajobě bakalářských prací. Seznámit posluchače s elementárními požadavky, specifikami, limitacemi a úskalími tvorby bakalářské práce, seznámit je se základními nároky na obsahovou a formální stránku bakalářské práce. Konzultace s vedoucím bakalářské práce a individuální práce na bakalářské práci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský seminář je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské/diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2005. Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Výuková část: povinná účast na všech výukových hodinách. Projektová část: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet z bakalářského semináře bude udělen na základě prezentace stavu řešení bakalářské práce před komisí sestavenou z pracovníků katedry. Prezentace musí obsahovat následující náležitosti: 1. Název, autor, vedoucí, pracoviště 2. Zadání bakalářské a diplomové práce 3. Rozbor problematiky 4. Celkový postup řešení 5. Stav řešení práce 6. Předvedení stávajících výsledků 7. Časový plán dalších prací 8. Závěr Rozsah prezentace cca 10 stránek, doba prezentace maximálně 10 minut + 5 minut na případné dotazy (celková doba 15 minut – stejné jako u státní zkoušky) Předvedení výsledků řešení ve formě obrázků nebo fotografií. Nejpozději týden před obhajobou je nutné odevzdání dokumentu v rozsahu 10 stránek pro bakalářskou práci vedoucímu práce (v elektronické a nebo tištěné podobě dle požadavku vedoucího) a v elektronické podobě . V dokumentu je nutné respektovat Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce fakulty přednesené ve výukové částí semináře a zveřejněné na webu fakulty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuková část 1. Formální stránka BP (1. týden) Struktura BP, požadavky na „zimní obhajoby“ Seznámení s pravidly Spolupráce s firmou a tajné části Formální uspořádání BP (okraje atd.) Praktické ukázky v programu word. Struktura BP dle pravidel (rozbor obsahu jednotlivých části) 2. SW nástroje pro BP (2.týden) Word pro BP Kvalitní obrázek (Visio, ConceptDraw) Alternativa k word - LATECH 3. Citace a práce s odbornou literaturou (3. týden) Proč, kde, jak citovat Forma citace Praktické cvičení Elektronické zdroje odborné literatury 4. Kvalitní prezentace BP (4. týden) Prověření znalostí z oblasti citací Forma prezentace Doporučená struktura prezentace Obsah jednotlivých slide Chyby v prezentaci Základy rétoriky Ukázka příkladné prezentace a špatné prezentace 5. Konzultace k formálním problémům BP, k prezentacím (2 týdny před zimní obhajobou) 6. Obhajoba stávajícího stavu bakalářské práce před komisí Projektová část: Individuální bakalářská práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku