450-2015/01 – Management zdravotnické techniky (MZT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity1
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIH07 RNDr. Josef Čihák
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na seznámení se s řízením a činnostmi organizace ve zdravotnictví na úseku používání zdravotnických prostředků - zdravotnické techniky, při poskytování zdravotní péče. Předmět je určen pro bakalářský studijní program Biomedicínský technik pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Teoretický předmět poskytne základní informace o problematice řízení organizace - zdravotnického zařízení, o technickém rozvoji a investiční činnosti, o zdravotnických prostředcích - rozdělení, investiční plán pořizování ZP, používání ZP při poskytování zdravotní péče, správa a evidence ZP, úkoly a činnoti k zabezpečení péče o zdravotnickou techniku. Dále předmět seznamuje se zákonem č.123/2000Sb., technickými normami pro ZP přístrojového charakteru, normami pro konstrukce ZP - ZT, metrologií, systémem managementu jakosti a organizací dispečerských činností při technickém řízení provozu zdravotnického zařízení - nemocnice.

Povinná literatura:

Lednický, V.: Základy managementu, 3.vydání. AJAK, Ostrava, 2002. Nollke, M.: Praktický management. Grada, Praha, 2004. Kotler, P.: Marketing management. Grada, Praha, 2005. Nenadál,J., Plura,J., Hutyra,M., Petříková,R.: Základy managementu jakosti. Skriptum FMMI VŠB-TU Ostrava 2005. Vejrosta, V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů. ČSZT, Praha, 2001.

Doporučená literatura:

Zákon č. 123/2000Sb - Zákon o zdravotnických prostředcích. ČSN IEC 513 - Základní hlediska norem bezpečnosti ZEP. ČSN EN 60601 - Zdravotnické elektrické přístroje.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student zakončuje předmět písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Management - základní pojmy, manažerské činnosti. Systém managementu jakosti. Základní informace o problematice řízení organizace - zdravotnického zařízení, Technický rozvoj a investiční činnosti, Zdravotnické prostředky - rozdělení, investiční plán pořizování ZP, Používání ZP při poskytování zdravotní péče, Správa a evidence ZP, úkoly a činnoti k zabezpečení péče o zdravotnickou techniku. Zákon č.123/2000Sb., zákon o zdravotnických prostředcích. Technické normy pro ZP přístrojového charakteru. ČSN IEC 513 - Základní hlediska norem bezpečnosti ZEP. ČSN EN 60601 - Zdravotnické elektrické přístroje. Normy pro konstrukce ZP - ZT, Metrologie. Organizace dispečerských činností při technickém řízení provozu zdravotnického zařízení - nemocnice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku