450-2020/02 – Bakalářský seminář 1 (BS1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
DEM75 Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KUB631 Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
KUR219 Ing. Aleš Kurečka
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
OTE009 Ing. Vít Otevřel
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PET497 Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
PIE046 Ing. Martin Pieš, Ph.D.
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
RAJ081 Ing. Petra Rajmanová
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
VAL305 Ing. Lucie Švecová
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
MIC599 Ing. Markéta Venclíková
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače s obecnými zásadami obsahu a formy bakalářské práce a vlastní příprava individuální bakalářské práce jednotlivými studenty.Absolvent získá schopnost zpracovat samostatnou bakalářskou práci na odpovídající odborné úrovni.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský seminář je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy. Podstatná část bakalářského semináře je vlastní příprava individuálních bakalářských prací.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské práce. FEI, VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle zadání bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Výuková část: Povinná účast na všech výukových hodinách. Projektová část: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet z bakalářského semináře bude udělen na základě prezentace stavu řešení bakalářské práce před komisí sestavenou z pracovníků katedry, která vydá doporučení pro vedoucího bakalářské práce. Na základě doporučení komise rozhodne o udělení zápočtu vedoucí bakalářské práce. Prezentace musí obsahovat následující náležitosti: 1. Název, autor, vedoucí, pracoviště 2. Zadání bakalářské a diplomové práce 3. Rozbor problematiky 4. Celkový postup řešení 5. Stav řešení práce 6. Předvedení stávajících výsledků 7. Časový plán dalších prací 8. Závěr Předpokládá se, že student prezentuje zejména stav řešení práce a má vyřešeno alespoň 50% bakalářské práce. Rozsah prezentace cca 10 stránek, doba prezentace maximálně 10 minut + 5 minut na případné dotazy (celková doba 15 minut – stejné jako u státní zkoušky) Předvedení výsledků řešení ve formě obrázků nebo fotografií. Nejpozději týden před obhajobou je nutné odevzdání dokumentu v rozsahu 10 stránek pro bakalářskou práci vedoucímu práce (v elektronické a nebo tištěné podobě dle požadavku vedoucího) a v elektronické podobě na server http://lms.vsb.cz Formát odevzdaného dokumentu *.pdf V dokumentu je nutné respektovat Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce fakulty přednesené ve výukové částí semináře a zveřejněné na webu fakulty. Doporučené šablony pro prezentace jsou ke stažení na: lms.vsb.cz

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuková část 1. Formální stránka BP (1. týden) Struktura BP, požadavky na „zimní obhajoby“ Seznámení s pravidly Spolupráce s firmou a tajné části Formální uspořádání BP (okraje atd.) Praktické ukázky v programu word. Struktura BP dle pravidel (rozbor obsahu jednotlivých části) 2. SW nástroje pro BP (2.týden) Word pro BP Kvalitní obrázek (Visio, ConceptDraw) Alternativa k word - LATECH 3. Citace a práce s odbornou literaturou (3. týden) Proč, kde, jak citovat Forma citace Praktické cvičení Elektronické zdroje odborné literatury 4. Kvalitní prezentace BP (4. týden) Prověření znalostí z oblasti citací Forma prezentace Doporučená struktura prezentace Obsah jednotlivých slide Chyby v prezentaci Základy rétoriky Ukázka příkladné prezentace a špatné prezentace 5. Konzultace k formálním problémům BP , k prezentacím (2 týdny před zimní obhajobou) 6. Obhajoba stávajícího stavu bakalářské práce před komisí Projektová část: Individuální bakalářská práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku