450-2020/03 – Bakalářský seminář 1 (BS1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
BAR0420 Ing. Daniel Barvík
BIL45 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
BYR0034 Ing. Radek Byrtus
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
FIE0019 Ing. Klára Fiedorová
DEM75 Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
JAR0076 Ing. René Jaroš, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KOD0018 Ing. Pavel Kodytek
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KRE0193 Ing. Alice Křesťanová
KUB631 Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
MIK636 Ing. Martin Mikolajek
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PIE046 Ing. Martin Pieš, Ph.D.
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
SCH0203 Ing. Martin Schmidt
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
VAL47 Ing. David Vala
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VEL0069 Ing. Jan Velička
VIL0070 Ing. Dominik Vilímek
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače s obecnými zásadami obsahu a formy bakalářské práce a vlastní příprava individuální bakalářské práce jednotlivými studenty.Absolvent získá schopnost zpracovat samostatnou bakalářskou práci na odpovídající odborné úrovni.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský seminář je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy. Podstatná část bakalářského semináře je vlastní příprava individuálních bakalářských prací.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské práce. FEI, VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle zadání bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Výuková část: Povinná účast na všech výukových hodinách. Projektová část: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Student musí odevzdat vedoucímu bakalářské práce dokument v rozsahu minimálně 15 stránek pro bakalářskou práci (v elektronické podobě). Formát odevzdaného dokumentu *.pdf. V dokumentu je nutné respektovat Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce fakulty přednesené ve výukové částí semináře a zveřejněné na webu fakulty. Předpokládá se, že student prezentuje zejména stav řešení práce a má vyřešeno alespoň 50% své závěrečné práce. Zápočet bude udělen na základě prezentace stavu řešení bakalářské práce a jeho zhodnocení vedoucím bakalářské práce. Zápočet udělí vedoucí bakalářské práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuková část 1. Formální stránka kvalifikační práce (1. týden) Struktura kvalifikační práce Seznámení s pravidly kvalifikačních prací na FEI VŠB – TU Ostrava. Spolupráce s firmou a tajné části kvalifikačních prací. Formální uspořádání kvalifikační práce. Praktické ukázky v programu word. Struktura a rozsah kvalifikačních prací dle pravidel FEI VŠB – TU Ostrava (rozbor obsahu jednotlivých části). SW nástroje pro kvalifikační práce (Word, Latech, kvalitní obrázky – příklady ) 2. Citace a práce s odbornou literaturou (2. týden) Studium zdrojů a literatury a informační zdroje s ohledem na dostupnost informací, důvěryhodnost a relevanci informace. Elektronické zdroje, tvorba rešerše. Vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Proč, kde, jak citovat. Forma citace. Praktické cvičení 3. Kvalitní prezentace DP (3. týden) Prověření znalostí z oblasti citací. Formy prezentace. Doporučená struktura prezentace. Chyby v prezentaci. Základy rétoriky. Ukázka příkladné prezentace a špatné prezentace 4. Základy projektové činnosti (4. týden) Principy samostatné vědecké nebo technické práce. Prostředky pro organizaci samostatné vědecké práce. 5. Základy metodologie výzkumu (5 – 6. týden) Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Zásady experimentování v technice a medicíně. Věda, vědecký přístup, vědecká metoda, vědecké teorie. Základní a aplikovaný výzkum, jejich specifika a požadavky. Úvod do výzkumného procesu cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. Typy klinických studií. Stanovení výzkumného vzorku (souboru). Etické aspekty zdravotnického výzkumu. Ochrana duševního vlastnictví Projektová část: Individuální kvalifikační práce každého studenta Laboratoře: Práce na návrhu a realizaci kvalifikační práce v laboratoři a konzultace s vedoucími kvalifikačních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech výukových hodinách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku