450-2020/04 – Bakalářský seminář 1 (BS1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
DEM75 Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
HAJ74 doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KAH0017 Ing. Radana Kahánková, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KUB631 Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
KUR219 Ing. Aleš Kurečka
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
OTE009 Ing. Vít Otevřel
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PET497 Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
PIE046 Ing. Martin Pieš, Ph.D.
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
RAJ081 Ing. Petra Rajmanová
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
VAL305 Ing. Lucie Švecová
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
MIC599 Ing. Markéta Venclíková
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače s obecnými zásadami obsahu a formy bakalářské práce a vlastní příprava individuální bakalářské práce jednotlivými studenty.Absolvent získá schopnost zpracovat samostatnou bakalářskou práci na odpovídající odborné úrovni.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský seminář je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy. Podstatná část bakalářského semináře je vlastní příprava individuálních bakalářských prací.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské práce. FEI, VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle zadání bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Výuková část: Povinná účast na všech výukových hodinách. Projektová část: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce. Podmínky udělení zápočtu: Student musí odevzdat vedoucímu bakalářské práce dokument v rozsahu minimálně 15 stránek pro bakalářskou práci (v elektronické podobě). Formát odevzdaného dokumentu *.pdf. V dokumentu je nutné respektovat Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce fakulty přednesené ve výukové částí semináře a zveřejněné na webu fakulty. Předpokládá se, že student prezentuje zejména stav řešení práce a má vyřešeno alespoň 50% své závěrečné práce. Zápočet bude udělen na základě prezentace stavu řešení bakalářské práce a jeho zhodnocení vedoucím bakalářské práce. Zápočet udělí vedoucí bakalářské práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuková část 1. Formální stránka kvalifikační práce (1. týden) Struktura kvalifikační práce Seznámení s pravidly kvalifikačních prací na FEI VŠB – TU Ostrava. Spolupráce s firmou a tajné části kvalifikačních prací. Formální uspořádání kvalifikační práce. Praktické ukázky v programu word. Struktura a rozsah kvalifikačních prací dle pravidel FEI VŠB – TU Ostrava (rozbor obsahu jednotlivých části). SW nástroje pro kvalifikační práce (Word, Latech, kvalitní obrázky – příklady ) 2. Citace a práce s odbornou literaturou (2. týden) Studium zdrojů a literatury a informační zdroje s ohledem na dostupnost informací, důvěryhodnost a relevanci informace. Elektronické zdroje, tvorba rešerše. Vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Proč, kde, jak citovat. Forma citace. Praktické cvičení 3. Kvalitní prezentace DP (3. týden) Prověření znalostí z oblasti citací. Formy prezentace. Doporučená struktura prezentace. Chyby v prezentaci. Základy rétoriky. Ukázka příkladné prezentace a špatné prezentace 4. Základy projektové činnosti (4. týden) Principy samostatné vědecké nebo technické práce. Prostředky pro organizaci samostatné vědecké práce. 5. Základy metodologie výzkumu (5 – 6. týden) Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Zásady experimentování v technice a medicíně. Věda, vědecký přístup, vědecká metoda, vědecké teorie. Základní a aplikovaný výzkum, jejich specifika a požadavky. Úvod do výzkumného procesu cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. Typy klinických studií. Stanovení výzkumného vzorku (souboru). Etické aspekty zdravotnického výzkumu. Ochrana duševního vlastnictví Projektová část: Individuální kvalifikační práce každého studenta Laboratoře: Práce na návrhu a realizaci kvalifikační práce v laboratoři a konzultace s vedoucími kvalifikačních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech výukových hodinách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku