450-2021/02 – Bakalářský seminář 2 (BS2)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
DEM75 Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
HAJ74 doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
HER215 Ing. Radim Hercík, Ph.D.
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KAH0017 Ing. Radana Kahánková, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
KOV04 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KUB631 Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PET497 Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
PIE046 Ing. Martin Pieš, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
SRO37 Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
STA048 Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+42

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače s obecnými zásadami obsahu a formy bakalářské práce a vlastní příprava individuální bakalářské práce jednotlivými studenty.Absolvent získá schopnost zpracovat samostatnou bakalářskou práci na odpovídající odborné úrovni.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský seminář je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy. Podstatná část bakalářského semináře je vlastní příprava individuálních bakalářských prací. základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce uspořádání textové části bakalářské práce požadavky na obsah a rozsah bakalářské práce typografická úprava a jazyková kvalita prostředky pro sazbu a způsob vazby součásti bakalářské práce v elektronické podobě organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek vlastní průběh státních závěrečných zkoušek konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek ze zaměření odevzdání bakalářských prací ve stanoveném termínu Projekty: Individuální bakalářská práce každého studenta

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské práce. FEI, VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle zadání bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Pro udělení zápočtu musí student nejprve získat souhlas vedoucího s odevzdáním bakalářské práce a poté obhájit bakalářskou práci před interní komisí katedry. Vedoucí bakalářské práce do IS EDISON vloží souhlasné stanovisko k odevzdání bakalářské práce v případě, že řešení bakalářské práce je úspěšně ukončeno v odpovídajícím rozsahu a kvalitě stanovené v zadání bakalářské práce. Souhlas musí být do IS EDISON vložen nejpozději v první den zápočtového týdne. V případě získání souhlasného stanoviska vedoucího práce je student připuštěn k veřejné obhajobě své bakalářské práce před interní komisí složenou z pracovníků katedry, která proběhne nejpozději do konce zápočtového týdne. Komise musí být minimálně tříčlenná. Personální složení interní komise schvaluje vždy garant studijního oboru. Obhajoba před interní komisí bude v rozsahu 10 minut a bude obsahovat zejména popis řešení bakalářské práce a její výsledky. Komise po obhajobě rozhodne o úrovni prezentovaného řešení bakalářské práce a míře a kvalitě splnění jejího zadání. V případě kladného stanoviska toto vyznačí do IS EDISON. Zápočet udělí vedoucí práce na základě výsledků dvou výše uvedených dílčích úloh a odevzdání závěrečné práce vedoucímu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce uspořádání textové části bakalářské práce požadavky na obsah a rozsah bakalářské práce typografická úprava a jazyková kvalita prostředky pro sazbu a způsob vazby součásti bakalářské práce v elektronické podobě organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek vlastní průběh státních závěrečných zkoušek konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek ze zaměření odevzdání bakalářských prací ve stanoveném termínu Projekty: Individuální bakalářská práce každého studenta

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Obhajoba bakalářské práce před interní komisí katedry Jiný typ úlohy  
        Souhlas vedoucího s odevzdáním bakalářské práce Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti: Odevzdání bakalářské práce vedoucímu. Obhajoba bakalářské práce před interní komisí katedry.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150004) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku