450-2022/03 – Základy elektromechaniky pro řízení (ZEMR)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s komplexností zadání a řešení elektromechanických strojů a celků. Vlivy okolí na mechanismus a jeho řízení pro danou úlohu. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů. Student nabyde základní vědomosti o vztahu implementované mechaniky a elektroniky ve stroji. Souvislostech mechanické koncepce a návaznosti elektronických informačních a akčních členů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s multidisciplinární problematikou v propojení strojírenských a elektrotechnických oborů. Budou seznamováni s přístupy řešení zadání v mechanice, kinematice a dynamice strojů, jejich částí a uzlů, jejich systémového návrhu a realizace s ohledem na jejich aplikace v měřicí a řídicí technice. Tématicky se přednášky také věnují souvislostem spolehlivosti, diagnostiky složitých systémů, ergonomií a ekologií. V rámci laboratorních měření a cvičení studenti komplexně vypracovávají jednoduchý semestrální projekt zahrnující oblasti od technického zadání, zpracování technické, projektové a výrobní, dokumentace, návrhu, vývoje a výroby jednoduchého mechanismu spolu s měřicím a informačním systémem na bázi mikrokontroleru STAMP, PIC nebo ATMEL.

Povinná literatura:

Brunhofer, K.: Strojnické kreslení. Práce, Praha, 1955. Silbernagel, A.: Nauka o materiálu. VŠB Ostrava, Ostrava 2000. Mohyla, M.: Nekonvenční strojírenské materiály. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Lenert, J.: Pružnost a pružnost. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Podešva,J.: Kinematika. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Havlik, J., Szlachta, T.: Základy strojnictví. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Březina, R.: Technologie. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Bilík, O.: Obrábění. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Hrubý, J.: Strojírenské tváření I. VŠB Ostrava, Ostrava 2001. Mynář, V.: Části strojů. VŠB Ostrava, Ostrava 1985. Kopáček, J.: Pohony a převody. VŠB Ostrava, Ostrava 2000. Podjuklová, J.: Speciální technologie povrchových úprav. VŠB Ostrava, Ostrava 1997. Dubec, M., Hutyra,M.,Horák,B.: Měření neelektrických veličin. VŠB Ostrava, Ostrava 1999. Kainka, B.: Využití rozhraní PC pod Windows. HEL, 2000. Kříž, R.: Strojírenská příručka. Scientia, Praha, 1994.

Doporučená literatura:

Horák,B.:Základy elektromeachniky pro řízení. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia probíhá v průběhu laboratorní cvičení, měření a během aktivní účasti na dalších aktivitách předmětu. Vývoj, simulace, měření či realizaci zadaného semestrálního projektu absolvují studenti samostatně dle zadaného tématického úkolu. Testy. Datum, hodina a místo konání všech testů budou studentům oznámeny nejméně 2 týdny předem. Student, který se z doložených objektivních důvodů nemůže dostavit na řádný termín, se může přihlásit na náhradní termín jako na řádný.Pokud by muselo dojít k jakékoliv změně termínů testů, bude tato ihned studentům oznámena na přednášce nebo cvičení, písemně bude uvedena na nástěnce katedry umístěné na chodbě u místnosti EB307. Sledujte tuto vývěsku. Obsahem testu č.1 je problematika přednášená a cvičená v předmětu v období 1-5tého týdne semestru. Obsahem testu č.2 je problematika přednášená a cvičená v předmětu v období 1-10 tého týdne semestru. Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: minimálně 51 bodů (max. 100 bodů) a splní podmínky laboratorních cvičení v průběhu semestru (účast na cvičeních, exkursích a dalších plánovaných aktivitách předmětu, vypracování testů a finální vypracování semestrální práce dle zadání). Student získá: 1. Za práci během semestru nula až 30 bodů. 2. Za dva testy během semestru nula až 20 bodů. 3. Za zpracování semestrální práce dle zadání nula až 50 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Komplexní a systémový přístup k návrhu a realizaci elektromachanických strojů a zařízení. Základní pojmy. 2. Návrhové systémy CAD, návaznosti a propojení mechanických a elektronických návrhových modulů, využití a propojení s technologiemi vývoje, přípravy výroby a výroby. 3. Materiály pro elektromechanické konstrukce. Vybrané souvislosti a omezení. 4. Výrobní technologie. Speciální technologie, mikrotechnologie. Souvislosti aplikované technologie výroby na efektivitu vývoje, přípravy výroby a výroby a kvalitu produkce. 5. Části strojů. Souvislosti vlivů mezi užitými konstrukčními prvky a mechanickými celky. 6. Vybrané stati z mechaniky, kinematiky a dynamiky elektromechanických prvků a soustav. 7. Hlediska systémového návrhu mechanizmů a dílčích uzlů strojů. Standardizace a unifikace. Energetické poměry. Strukturální, typová a geometrická optimalizace. 8. Pružnost, pevnost a stabilita v elektromechanických konstrukcích. 9. Měření a diagnostika strojů. Životnost, spolehlivost a bezpečnost elektromechanických prvků a soustav. Vybrané vlivy. 10. Propojení mechanické konstrukce na elektronické subsystémy. Vybrané vlivy. 11. Vlivy prostředí na elektromechanické konstrukce. Teplota, tlak, vlhkost, koroze. 12. Mechanické vlivy okolí na elektromechanické konstrukce. Přetížení, vibrace, mechanické napětí, otěr. 13. Elektrické vlivy na elektromechanické konstrukce. Napětí, rušení. 14. Ekologie. Hluk. Emise. Odpady. Ergonomie. Vybrané vzájemné souvislosti. Laboratoře: Téma1: Organizace laboratorních cvičení, samostatných úloh, seznámení s tématy měření, organizace praktických cvičení, laboratorních měření a exkursí. Exkurse 1,2. Téma2-4: Měření vlivů teploty na elektromechanické soustavy. Měření vlivů vlhkosti na elektromechanické soustavy.Měření vlivů znečištění a koroze na elektromechanické soustavy. Téma5: TEST č.1., vyhodnocení testu. Náhradní termín měření v tématech 2-4. Exkurse 3,4. Téma6-8: Měření vlivů mechanického napětí na elektromechanické soustavy. Měření vlivů vibrací na elektromechanické soustavy.Měření vlivů přetížení na elektromechanické soustavy. Téma9: Exkurse 3, rezerva pro měření v tématech 6-8 Téma10: TEST č.2., vyhodnocení testu. Téma11-13: Měření vlivů krytí elektromechanické soustavy. Měření vlivů stárnutí elektromechanické soustavy. Měření vlivů manipulace a cyklického namáhání na elektromechanické soustavy. Téma14: Exkurse 4,5 rezerva pro měření v tématech 11-13 Téma15: Vyhodnocení semestru, termín náhradního testu, finální odevzdání vypracovaných protokolů z měření. Plán organizace a termínů zkoušek. Exkurse: 1. Exkurse na prototypových pracovištích TUO pro prototypovou výrobu elektromechanických komponent. 2. Exkurse na pracovišti CIM (např. Strojírenství Vaněk, Ostrava) 3. Exkurse na pracovišti výroby strojů (např. ISOTRA, Opava) 4. Exkurse na pracovišti diagnostiky (např. TATRA, Kopřivnice) 5. Exkurse na pracoviště recyklace (např. TRIANON, Český Těšín)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku