450-2026/01 – Projektování měření a regulace (PMR)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL0037 Ing. Vojtěch Kalas
KRE21 Ing. Antonín Křeček
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami projektování měření a regulace a s prostředky pro automatizovanou tvorbu projektové dokumentace (Autocad, Eplan). Studenti budou schopeni realizovat jednoduchý projekt z oblasti měření a regulace. Budou umět pracovat v prostředí Autocad a Eplan. Studenti budou schopeni realizovat jednoduchý projekt z oblasti měření a regulace. Budou umět pracovat v prostředí Autocad a Eplan.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Studenti jsou seznámeni se základními projekčními zásadmi, vyhláškami a předpisy v investiční výstavbě. Seznámí se s vybranými technickými zařízeními budov. Pomocí Autocadu a Eplanu řeší svůj vlastní projekt. Předmět je určen především pro studenty, kteří předpokládají uplatnění v realizaci inovací při opravách, rekonstrukci a nové výstavbě objektů průmyslových a objektů občanské vybavenosti. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi na stavby a do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Minimálním předpokladem studia předmětu je znalost práce s PC.

Povinná literatura:

[1] Ožana,Š., Křeček, A., Čech, V.: Projektování měření a regulace. Učební text. VŠB-TUO, FEI, 2012. [2] Tůma, J. Aplikace automatizační techniky v technické praxi.Učební text. VŠB-TUO, FS, 2007. [3] Tůma, J. Technické prostředky řízení.Učební text. VŠB-TUO, FS, 2007. [4] Baxant, P. Projektování v elektroenergetice 2002. Učební text. VUT Brno, FAAKT, 2002.

Doporučená literatura:

Bateson, RN. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Clyde, F., Coombs, Jr. Electronic Instrument Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-012616-X. Johánek,T., aj. Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1965. 248 s. Dudáš.,J. Komplexní zajištění a ochrana počítačových, telekomunikačních, řídicích a napájecích sítí proti pulsnímu přepětí, VF rušení a výpadkům napájení. In Komplexní řešení ochrany elektronických systémů a sítí, Vyd. 4. Praha: Selteko, s.r.o. 1996. 128 s. Jokl, M. Technická zařízení budov. Interní mikroklima, ventilační a klimatizační technika pro stavební inženýry 2. Dotisk. Fakulta Stavební. Praha: ČVUT, 1992. 182 s. ISBN 80-01-00081-8. Křivohlavý,J. Člověk a stroj. Vyd. 1. Praha: Práce, 1970. 260 s. Knižnice vědecké řízení svazek 2. Marková, L., Nevan, T., Pavlíček, I. Technická zařízení budov. Elektrorozvody a umělé osvětlení. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1982. 148 s. Omura, G. Mistrovství v Autocadu. Vyd. 1. Praha: Computerpress. 1096 s. Přel. z.: Mastering Autocad 13 for Windows 95, Windows 3.1, and Windows NT. Doprovodné CD. ISBN 80-85896-59-1. Petrová, M. Technická zařízení budov I. Zdravotní technika-přednášky. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 158 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva projekty: 7 týden projekt v Eplanu, 14 týden projekt v Autocadu Celkové bodové hodnocení: 0-100 bodů. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení součtu nejméně 51 bodů ze dvou semestrálních projektů (Eplan a Autocad). U obou částí výuky je doporučena 90% docházka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky projektování MaR. Fáze a etapy investiční výstavby. Charakteristika projektových podkladů a jednotlivých profesí. Etapy přípravy nového projektu. Požadavky na projektanty. Projektové podklady a jejich zajišťování. Technická zařízení a technologie budov občanské vybavenosti. Technická zařízení a technologie průmyslových budov. Programové vybavení pro projekční práce. Zpracování systémové specifikace. Metody operačního výzkumu. Zpracování technické specifikace. Zpracování kalkulace. Nabídkové řízení. Problematika zpracování, vedení a archivování dokumentace. Způsoby připojování provozních snímačů. Rozvaděče pro měření a regulaci. Elektrotechnické předpisy. Elektromagnetická kompatibilita v systémech MaR. Závěrečný test z teorie. Projekty: Referát. Řešení rozsáhlejšího problému z oblasti MaR. Dokumentace musí obsahovat výkresovou a textovou část v rozsahu podle zadání semestrálního projektu. Laboratoře: Demonstrace programových produktů pro kreslení elektrických obvodů. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Kontrola referátů. Demonstrace propojování výkresů.Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Demonstrace importu a exportu souborů v Eplanu. Práce na školním projektu nebo exkurze. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace vytápění a klimatizace. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace robotizovaného pracoviště. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace programových produktů pro kreslení mechanických částí. Práce na školním projektu. Cvičení v Autocadu. Demonstrace programových produktů pro kreslení elektrických obvodů. Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Kontrola referátů. Demonstrace propojování výkresů.Práce na školním projektu. Cvičení v Eplanu. Demonstrace importu a exportu souborů v Eplanu. Práce na školním projektu nebo exkurze. Demonstrace importu a exportu souborů v Autocadu.Práce na školním projektu nebo exkurze. Demonstrace snímačů teploty a jejich připojení. Práce na školním projektu. Demonstrace rozváděčů pro MaR. Práce na školním projektu. Demonstrace měření rušivého elektromagnetického pole. Semestrální školní projekt-dokončení, tisky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní