450-2028/05 – Virtuální instrumentace I (VI1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
BRA0052 Ing. Jindřich Brablík
JAR0076 Ing. René Jaroš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Virtuální instrumentace I je seznámení studentů se základními hardwarovými a zejména softwarovými prostředky používanými při tvorbě automatizovaných měřicích systémů. Studenti se seznámí s filozofií graficky orientovaných vývojových prostředí. Základy programování v grafickém vývojovém prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti se v tomto předmětu seznámí se základními principy softwarových a hardwarových prostředků virtuální instrumentace. Zvládnou základy jazyka G a grafického vývojového prostředí LabVIEW.

Povinná literatura:

1. WITTASSEK, Tomáš. Virtuální instrumentace I. Učební text. Ostrava: VŠB TU, 2012 2. BLUME, Peter A. The LabVIEW style book. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007, xxi, 372 s. ISBN 978-0-13-145835-2.

Doporučená literatura:

1. VLACH, Jaroslav, Josef HAVLÍČEK a Martin VLACH. Začínáme s LabVIEW. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008, 247 s. ISBN 9788073002459.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt. Zkouška: test a praktická implementace algoritmu v LabVIEW.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Virtuální instrumentace jako obecný trend vývoje měřicí techniky, architektura automatizovaného měřicího systému, systémová integrace, základní principy vývojových prostředí používajících principů grafického programování. 2.Úvod do vývojového prostředí LabVIEW, základní principy grafického programování, virtuální přístroj a jeho základní části, princip běhu programu řízeného tokem dat, ladicí prostředky integrované ve vývojovém prostředí. 3.Grafické rozhraní k uživateli a kód v jazyce G. Čelní panel virtuálního přístroje, objekty čelního panelu, módy objektů čelního panelu - ovládací a indikační. Blokový diagram, koncové bloky, uzlové bloky, definice datových cest, SubVI, data-flow. 4.Vytváření čelního panelu, vlastnosti prvků čelního panelu. Datové typy numerických prvků, jejich vlastnosti a změna. Výčtový datový typ. Vlastnosti booleanovských prvků – mechanická akce. Textové řetězce. Subpanel, Listbox. Uživatelsky vytvořená nápověda a popis prvků čelního panelu. 5.Implementace kódu – blokový diagram. Programové struktury: cyklus typu FOR, cyklus typu WHILE, přepínač-větvení, sekvence, blok matematického výrazu, indexace ve vstupních a výstupních tunelech, posuvné registry, polymorfismus funkcí. 6.Kontextová nápověda, vyhledávání příkladů kódu. Techniky ladění, body přerušení, sondy, podmíněné sondy. Zpracování chyb vzniklých za běhu programu. Možnosti automatické dokumentace kódu. 7.Modulární aplikace. Vytváření SubVI, konektor, ikona. Použití SubVI. Polymorfismus základních bloků. Uživatelsky definované objekty čelního panelu, dotváření čelního panelu importem grafiky, možnost animace objektů na čelním panelu. 8.Datové struktury: pole, cluster a práce s nimi. 1D a více dimenzionální pole, funkce pro práci s poli. Inicializace, autoindexace polí. Cluster: určení, vytváření, modifikace, vyčítání prvků. 9.Grafy a vizualizace numerických dat. Rozdělení grafů a využití jednotlivých typů. Modifikace grafické podoby grafů: barvy, rastr, křivky, autoškálování, formáty os, kurzory, legenda grafu. Metody zobrazení více křivek v jednom grafu. 10.Archivace dat v souborech a funkce pro práci se soubory. Zápis a čtení dat ze souboru. Soubory textové, binární, LVM, TDMS, INI. Elementární funkce pro práci se souborem. Pokročilé funkce – výhody/nevýhody. Vytváření cesty k souborům. 11.Funkce pro práci s textovými řetězci, formátování, skenování. Textové řetězce, prvky čelního panelu pracující s textovými řetězci, módy zobrazení, práce s textovými řetězci - úprava, nahrazování, vyhledávání, funkce pro formátování a skenování. 12.Programové architektury aplikace složené z podřízených úloh, předávání dat. Architektura s jednou smyčkou, metody SW obsluhy tlačítek. Stavový stroj v LabVIEW. Paralelní běh 2 smyček a předávání dat mezi nimi: lokální proměnná, globální proměnná, funkční proměnná, síťově sdílená proměnná. 13.Nastavování vlastností běhu virtuálního přístroje - volby spojené s podobou okna virtuálního přístroje a během přístroje, paralelismus v LabVIEW a priorita provádění jednotlivých částí blokového diagramu, používání funkce WAIT pro řízení priority provádění částí blokového diagramu. 14.Uzly vlastností v blokovém diagramu pro programové ovládání vlastností objektů čelního panelu, programové tvoření nabídky objektu typu textové nabídky, uzly vlastností spojené s grafy, volba položek a módu v uzlu vlastností. Projekty: Softwarová aplikace v jazyce G zaměřená do měřicí techniky. Laboratoře: 1.Úvod do vývojového prostředí LabVIEW, grafický programovací jazyk G, základní principy grafického programování, princip Data Flow a jeho implementace v grafickém programovacím jazyce G, modulární programování, ladicí prostředky prostředí LabVIEW. 2.Řídící programové struktury jazyka G, cykly FOR a WHILE, SHIFT registry a jejich použití pro implementaci algoritmu plovoucího průměru. 3.Pole, indexace polí, autoindexace v cyklech, polymorfismus funkcí. 4.Záznamy (clusters), funkce pro práci se záznamy. 5.Grafy, typy grafů, datové struktury pro grafy a práce s nimi. Zadání samostatné práce. 6.Rozhodování, CASE řídicí struktura, Formula Node, Stringy a práce s nimi, soubory, typy datových souborů, práce se soubory. 7.Použití uzlů vlastností pro programové ovládání vlastností objektů čelního panelu 8.Práce s řetězci, úprava, nahrazování, vyhledávání, formátování do/skenování z řetězců. 9.Aplikace složená z více úloh a předávání dat mezi jejími částmi s využitím globální proměnné. 10.Práce se soubory, ukládání dat do textového souboru ve formátu vhodném pro import do tabulkového procesoru a vyčítání těchto souborů. 11.Vytváření dialogových oken a využití voleb běhu virtuálního přístroje, řízení priority při provádění jednotlivých částí blokového diagramu 12.Řešení semestrálního projektu. 13.Řešení semestrálního projektu. 14.Vyhodnocení samostatné práce, test, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: splnění úkolů zadaných vyučujícím

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století KYB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století KYB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století KYB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století KYB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století KYB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní