450-2030/01 – Biomedicínská přístrojová technika (BPT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLE0005 doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je věnován biofyzikálním základům přístrojové techniky a využití elektronických metod, přístrojů a systémů pro diagnostické a terapeutické potřeby v lékařství. Přínosem předmětu je využití elektronických metod přístrojů a systémů pro potřeby v lékařství. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského inženýrství. Přínosem předmětu je využití elektronických metod přístrojů a systémů pro potřeby v lékařství. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahuje fyzikální základy vyšetřovacích, laboratorních a léčebných metod a také význam těchto metod pro vlastní klinickou praxi.

Povinná literatura:

M. Penhaker a M. Augustynek, Zdravotnické elektrické přístroje 1, 1. vyd. ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. M. Penhaker a M. Augustynek, Zdravotnické elektrické přístroje 2, 1. vyd. ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. Hrazdira, I.: Biofyzika, Praha, Aviceum, 1990 Vrána, I.: Lékařská elektronika, Praha, Aviceum, 1995 Ottová - Leitmannová, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 Šimurda J. Bioelektrické jevy I CERM Brno, 1995 Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka Grada, Avicenum Praha, 1993 Proser W. a kol. Experimentální metody biofyziky Academia Praha, 1989 Chmelař M. Lékařská přístrojová technika 1 Nakladatelství CERM s.r.o.

Doporučená literatura:

M. Penhaker, P. Tiefenbach a F. Kobza, Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory, 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. M. Penhaker, P. Tiefenbach a F. Kobza, Modelování a simulace biologických systémů : cvičení, 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. M. Penhaker, P. Tiefenbach a F. Kobza, Lékařská kybernetika, 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. J. Spišak, M. Imramovský a M. Penhaker, Snímače a senzory v biomedicíně, 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. P. Tiefenbach, M. Penhaker a F. Kobza, Odborná terminologie pro biomedicínské obory, 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 testy průběžné kontroly a referát Podmínky udělení zápočtu: Min. 51 bodů, max.100 bodů. Dva testy průběžné kontroly po 40 bodech maximum a referát za 20 bodů maximum. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Dělení a základní typy biomedicínské přístrojové techniky. Požadavky na přístroje a normy. Spojování lékařských zařízení s prostředky digitalizace. Biofyzikální základy záznamových vyšetřovacích a měřicích metod. Elektrické děje v živých organismech, Elektrické děje na buněčné membráně, Vedení vzruchu v tkáních. Biopotenciálové elektrody, Oxidace, redukce a půlčlánkový potenciál, Polarizace elektrod, Materiály pro výrobu elektrod, Elektrické vlastnosti elektrod, Praktická realizace elektrod, Artefakty. Zesilovače bioelektrických signálu, Základní rozdělení zesilovačů, , Struktura zesilovače bioelektrických signálu, Operační zesilovač, Přístrojový zesilovač, Izolační zesilovač. Dělení biosignálů.Pojem biosignálu a jeho úloha v diagnostickém informačním systému. Signály měřené a zpracovávané lékařskými zařízeními, jejich původ a metody zpracování. Elektrické projevy tkání. Biopotenciály periferního nervu a kosterního svalu. Biopotenciály mozku a srdce. EKG, EEG, EGG, EMG, porovnání velikosti měřených bioveličin. Měření neelektrických biosignálů. Měření teploty. Měření mechanických veličin balistografie, fonokardiografie, měření průtoku. Monitorování. Telemetrie, Přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. Měření neelektrických biosignálů II. - Měření krevního tlaku, Nepřímé metody měření krevního tlaku, Přímé metody měření krevního tlaku, Měření tepové frekvence. Diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG. Teorie vzniku elektrokardiogramu elektrody a měření jejich vlastností, elektrokardiograf. Diagnostické zařízení pro aplikace neurologické. Požadavky na přístroje, základní parametry a způsoby činnosti EEG, EMG, EGG, EOG doplňkové přístroje. Diagnostická zařízení pro aplikace na smyslové orgány. Audiometry, naslouchací zařízení, analyzátory oka. Diagnostika pomocí ultrazvuku, ultrasonografie. Zařízení pro ventilační diagnostiku, Pletysmografie, Oxymetrie, Respiracní diagnostika, Analyzátory plynu. Koncepce terapeutických systémů, terapeutická dávka, interakce fyzikálních polí na biologickou strukturu, fyziologické účinky. Laserová technika, vlastnosti laserového záření, základní typy laserů, působení laserových paprsků na biologickou tkáň. Výhody koherentního záření laseru. Dráždivost tkání. Elektrostimulace periferního nervu a kosterního svalu. Elektrostimulace srdce. Kardiostimulace dočasná trvalá. Diagnostické metody při zavádění a kontrole kardiostimulace. Defibrilace. Technika elekromagnetických polí, fyzikální principy, energie a účinky el-mag pole. Vf technika (terap. + chirug. skalpely, diatermie ). Technika ultrazvuku, biologické účinky, kavitace, akustické proudění, tepelné účinky, fyzikální terapie. Technika záření, rtg, radinuklidy. Základy techniky pro nukleární medicínu. Terapie pomocí radioizotopů.Rentgenové zobrazovací metody. Skiaskopie. Tomografie. Scintygrafy. Celotělová detekce. Magnetická rezonance. Cvičení: Numerická výpočty u vybraných částí elektronických přístrojů.Výpočty navržených obvodů s ohledem na možnou praktickou realizaci. Laboratoře: praktické cvičení při měření vlastností elektrod pro záznam biosignálů. Měření vlastností elektrod, polarizace, artefakty. Zesilovače a jejich zapojení v měřících obvodech. Zadání samostatných úloh - referátů. Měření odporu kůže a tkání. Měření frekvenční závislosti admitance živé tkáně. Měření elektrické a mechanické aktivity a dráždivosti svalu. Měření EKG, EGG signálu. Snímání a záznam elektrických signálů. EEG, EOG, Měření teploty. Měření Fonokardiografie, měření průtoku a tepové frekvence. Ultrazvukové měření a detekce průtoku Měření krevního tlaku, invazivním demonstrace a neinvazivní měření. Měření na zařízeních pro diagnosticku smyslových orgánů. Audiometry, naslouchací zařízení, analyzátory oka. Diagnostika pomocí ultrazvuku - ultrasonografie. Měření Pletysmografie, Oxymetrie, Analyzátory plynu. Měření funkce plic a změn klidové plicní ventilace na vybrané vnější podněty Měření parametrů kardiostimulátoru. Exkurse na odborné klinické pracoviště Radiodiagnostiky. Exkurse na odborné klinické pracoviště Radioterapie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní