450-2031/01 – Základy biomedicínských věd (ZBioV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základní charakteristikou, organizací a formou studia na technických univerzitách s biomedicínským zaměřením a na lékařských fakultách. Přínosem předmětu je zlepšení komunikace mezi techniky a zdravotníky v oblasti biomedicíny a lékařské elektroniky. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Součástí osnov předmětu jsou důležité informace týkající se historie a dějin lékařských věd, veřejného zdravotnictví, lékařské morálky a etiky, psychologie a komunikace, metodologie vědeckého výzkumu, zdravotnického práva a legislativy užívaných ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Jarolímek,J.: Úvod do studia lékařství. Avicenum, Praha 1998 Kábrt,V., Chlumská,E.: Lékařská terminologie. Avicenum Praha 1990 Pešek,J., Pavlíková,J.: Naše zdravotnictví a lékárenství v EU. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-1392-6 Madar,J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Avicenum, Praha 2004, ISBN 80-247-0585-0 Grohar-Murraty,M.E., DiCroce,H.R.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Avicenum, Praha 2003, ISBN 80-247-0267-3 Munzarová,M.: Lékařský výzkum a etika. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-0924-4 Rozman,J.: Životní prostředí ES VUT. Brno 1986 Holčík,J.: Společná cesta ke zdraví, Avicenum, Praha 1990 Kala,M., Kubínek,R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico, Olomouc 2004, ISBN:80-85839-47-4 Autorský kol.: Jan Evangelista Purkyně-život a dílo. Avicenum, Praha 1986

Doporučená literatura:

Tiefenbach,P.: Management zdravotnických prostředků. Skriptum VŠB-TUO, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Aktivní účast ve cvičeních - absolvování všech jejich částí. Kontrolní test nebo prezentace referátu - 40 bodů (min.20). Podmínky udělení zápočtu: Zápočtový test - 60 bodů (min.31). Klasifikovaný zápočet zahrnuje hodnocení kontrolního testu (nebo referátu) a zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důležité informace týkající se historie a dějin lékařských věd, veřejného zdravotnictví, lékařské morálky a etiky, psychologie a komunikace, metodologie vědeckého výzkumu, zdravotnického práva a legislativy užívaných ve zdravotnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku