450-2031/01 – Základy biomedicínských věd (ZBioV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základní charakteristikou, organizací a formou studia na technických univerzitách s biomedicínským zaměřením a na lékařských fakultách. Přínosem předmětu je zlepšení komunikace mezi techniky a zdravotníky v oblasti biomedicíny a lékařské elektroniky. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Součástí osnov předmětu jsou důležité informace týkající se historie a dějin lékařských věd, veřejného zdravotnictví, lékařské morálky a etiky, psychologie a komunikace, metodologie vědeckého výzkumu, zdravotnického práva a legislativy užívaných ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Jarolímek,J.: Úvod do studia lékařství. Avicenum, Praha 1998 Kábrt,V., Chlumská,E.: Lékařská terminologie. Avicenum Praha 1990 Pešek,J., Pavlíková,J.: Naše zdravotnictví a lékárenství v EU. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-1392-6 Madar,J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Avicenum, Praha 2004, ISBN 80-247-0585-0 Grohar-Murraty,M.E., DiCroce,H.R.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Avicenum, Praha 2003, ISBN 80-247-0267-3 Munzarová,M.: Lékařský výzkum a etika. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-0924-4 Rozman,J.: Životní prostředí ES VUT. Brno 1986 Holčík,J.: Společná cesta ke zdraví, Avicenum, Praha 1990 Kala,M., Kubínek,R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico, Olomouc 2004, ISBN:80-85839-47-4 Autorský kol.: Jan Evangelista Purkyně-život a dílo. Avicenum, Praha 1986

Doporučená literatura:

Tiefenbach,P.: Management zdravotnických prostředků. Skriptum VŠB-TUO, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Aktivní účast ve cvičeních - absolvování všech jejich částí. Kontrolní test nebo prezentace referátu - 40 bodů (min.20). Podmínky udělení zápočtu: Zápočtový test - 60 bodů (min.31). Klasifikovaný zápočet zahrnuje hodnocení kontrolního testu (nebo referátu) a zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důležité informace týkající se historie a dějin lékařských věd, veřejného zdravotnictví, lékařské morálky a etiky, psychologie a komunikace, metodologie vědeckého výzkumu, zdravotnického práva a legislativy užívaných ve zdravotnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (90) 51
        Kontrolní test Jiný typ úlohy 30  15
        Zápočtový test Písemka 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku