450-2037/01 – Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty (AŘSPA)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
MIK636 Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty je osvojení praktických zkušeností s využitím programovatelných automatů v řídicích aplikacích. Předmět reaguje na požadavky firem oboru automatizace, které od svých zaměstnanců vyžadují znalost problematiky programovatelných automatů a vizualizačních systémů. Předmět umožňuje studentům získat důležité praktické zkušenosti s uvedenou technikou a zlepšuje tak jejich pozici na trhu práce. Přednášky i cvičení jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti řízení, kde je možné automaty využít. Obsahují nejen teoretický základ i zejména praktické demonstrace řídicích aplikací. Po absolvování předmětu budou mít studenti dobrou znalost a praktické zkušenosti programovatelných automatů, HMI/SCADA systémů a jejich aplikacemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty je zaměřen na využití programovatelných automatů v různých typech řídicích aplikací. Programovatelné automaty jsou dnes nejčastěji využívané prostředky v současné automatizační technice. Předmět navazuje na Logické systémy řízení s programovatelnými automaty a probírá problematiku řízení s programovatelnými automaty do větší šíře i hloubky. V přednáškách se studenti seznámí s problémy z oblasti programovatelných automatů, s okruhy jejich využití a ve cvičeních si tyto poznatky prakticky vyzkouší. Cvičení předmětu jsou postavena na programovatelných automatech Siemens S7 300, Bernecker-Rainer,na operátorských panelech Bernecker-Rainer a vizualizačním systému Promotic.

Povinná literatura:

Firemní dokumentace k PLC Bernecker-Rainer ( http://www.br-automation.com ) Firemní dokumentace k PLC Siemens Simatic ( http://www.siemens.com ) Srovnal, V.: Logické systémy řízení. Syllaby. Ostrava, VŠB FEI 1995. Šmejkal L., Martinásková M.: PLC a automatizace. BEN - technická literatura, Praha 1999. Šmejkal L., Martinásková M.: Řízení programovatelnými automaty. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. Stenerson J.: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communications. Prentice Hall, 1999. Lewis R. W.: Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3. The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 1998. Kopie normy ČSN EN 61131-3. Boyer S. A.: SCADA - Supervisory control and data acquisition. ISA, 1999. ISBN 1-55617-660-0.

Doporučená literatura:

KOZIOREK, J.; CHROMČÁK, L. Logické systémy řízení: e-learningové výukové materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 320 s. ISBN 978-80-248-1490-2. Koziorek, Jiří . Navrhování a vizualizace řídicích systémů. Sylaby na www stánkách fakulty,2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Studenti během semestru řeší samostatný projekt na vybrané téma. Podmínky udělení zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je předvedení funkčnosti aplikace řešené v rámci samostatného projektu a odevzdání protokolu k tomuto projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Logické řízení a technologický proces. Využíti programovatelných automatů pro komplexní automatizační úlohy. Programovatelné automaty Bernecker-Rainer. Základy programování, logické funkce. Programovatelné automaty Bernecker-Rainer. Analogové I/O, funkce, funkční bloky, komunikace. Přerušovací systém u programovatelných automatů, vysokorychlostní čítače. Řízení stejnosměrných a krokových motorů pomocí programovatelných automatů. Řízení asynchronních motorů pomocí programovatelných automatů. Komunikace mezi programovatelnými automaty. Základní principy komunikačních systémů. Komunikační systémy používané v průmyslových aplikacích. Průmyslové komunikační systémy na bázi Ethernetu. Operátorské panely Bernecker-Rainer. Komunikační možnosti systémů Bernecker-Rainer. Realizace PID algoritmů na programovatelných automatech Simatic. Realizace PID algoritmů na programovatelných automatech Bernecker Rainer. Principy nastavení konstant regulátorů, samonastavující algoritmy. SoftPLC a jejich využití. Laboratoře: Opakování práce s PLC Simatic S7 300 a s prostředím STEP 7. Tvorba řídicí aplikace pro PLC Simatic S7 300. Základní programování PLC Bernecker-Rainer. Práce se log. vstupy a výstupy na PLC, programování časovačů, čítačů a klopných obvodů. Vstupy a výstupy na PLC, programování časovačů, čítačů a klopných obvodů. Funkce a funkční bloky u PLC Bernecker-Rainer. Práce s analogovými vstupy a výstupy u PLC Bernecker-Rainer. Řízení asynchronních motorů pomocí programovatelných automatů. Práce s operátorskými panely Bernecker-Rainer. Realizace PID algoritmů na programovatelných automatech. Práce na samostatném projektu, část 1. Využití komunikačních sběrnic pro vzájemnou komunikaci programovatelných automatů. Vizualizační systém Promotic. Programování základních funkcí. Vizualizační systém Promotic. Trendy, uživatelský systém. Vizualizační systém Promotic. Komunikace s programovatelným automatem. Práce na samostatném projektu, část 2. Prezentace projektu. Pozn. Projekt zahrnuje vytvoření řídicí aplikace pro programovatelný automat Bernecker Rainer pro vybraný laboratorní model včetně vizualizace v systému Promotic.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Práce na projektu Laboratorní práce 50  0
        Protokol+předvedení Projekt 50  0
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na 80% cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní