450-2046/01 – Bakalářský projekt (BcP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně pracovat na zadaném odborném tématu ve skupinách. Tento styl výuky je velmi žádoucí zejména s ohledem na pozdější zaměstnání, kde je většinou vyžadována samostatnost v řešení daného technického problému a zároveň schopnost vzájemné koordinace při řešení pracovního úkolu a kooperace mezi jednotlivými spolupracovníky ve fungujícím kolektivu s progresivním rozdělením rolí. Tyto požadavky na studenta patří do kategorie tzv. soft-skills a mohou přispět k pozdějšímu lepšímu uplatnění absolventa na pracovním trhu. Je to tedy důležitá průprava pro přípravu bakalářské práce a studentovy další odborné práce v zaměstnání. Studenti takto budou umět samostatně řešit zadanou dílčí část odborného tématu, avšak ve spolupráci s kolektivem zároveň koordinovat postup řešení a vzájemné propojení výsledků dílčích části řešení.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Bakalářský projekt je samostatná práce studentů nejběžněji v 3-5ti členném kolektivu v rozsahu 2 hodin týdně práce v laboratořích. Volba tématu tohoto bakalářského projektu závisí na zaměření, které student studuje a na vzájemné dohodě mezi studenty a vyučujícím. Témata projektů vypisují vyučující a jsou postupně řešeny v jednotlivých navazujících předmětech v předchozích semestrech. Bakalářský projekt je završením postupně vznikajícího řešení projektu v předchozích předmětech v rámci řešených protokolů a umožňuje celkové propojení dílčích částí a úspěšné realizování daného projektu skupinou studentů.

Povinná literatura:

Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Doporučená literatura:

Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován se studenty řešícími dílčí části projektu a s vyučujícím, který je zodpovědný za řešení projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, zejména v elektronické formě, v 10. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Studenti prezentují jednotlivé dílčí části řešení projektu a celkové řešení projektu. Prezentaci odevzdávají ve formě prezentačního dokumentu. Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu, k hardwarovému řešení zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě softwarové i hardwarové realizace studenti prezentují fungující výsledek realizovaného projektu v příslušné laboratoři. Studenti musí předvést běžící řešení úlohy na počítači nebo na svém realizovaném laboratorním vzorku. Podmínky udělení zápočtu: Projekt se odevzdává od 10. týdne semestru. Příslušný vyučující, který bakalářský projekt vypsal, hodnotí jednotlivé studenty dle kvality a řešení jednotlivých dílčích částí i celkového řešení projektu 0 - 100 body. Za bakalářský projekt získává student 4 kredity, a pokud hodnocení je v rozsahu 51 - 100 bodů získává známku podle studijního řádu fakulty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Každý student si může vybrat tento volitelný předmět při zápisu na začátku semestru. Vybere si jeden z projektů, které vypisují garanti projektů a vyučující jednotlivých předmětů v průběhu studia podle zaměření. Studenti zpracují samostatný projekt v příslušných laboratořích, které souvisí s řešeným odborným tématem. Projekt může být rovněž zpracován ve spolupráci s průmyslovými partnery. Mezi základní body projektu a jeho řešení jsou zahrnuty následující výstupy: 1. Rešerše stávajících řešení 2. Analýza a návrh vyvíjeného řešení projektu 3. Praktická realizace projektu dle zaměření hardwarové, softwarové, simulace 4. Popis řešení projektu 5. Vytvoření návodů a instruktážní dokumentace k řešení projektu 6. Verifikace řešení projektu 7. Zhodnocení řešeného projektu 8. Prezentace řešení projektu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní