450-2047/01 – Řízení provozu budov (RPB)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s podsystémy řízení budov, s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a programovýn vybavením pro dozorování a řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby. Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje novou problematikou komplexního řízení budov. Seznamuje s technologiemi řízení objektů kancelářských a obytných budov, občanské vybavenosti nebo průmyslovými objekty a areály. Předmět určen především pro studenty, kteří předpokládají uplatnění v investiční výstavbě, projekci, inovacích a při opravách velkých budov, rekonstrukci a nové výstavbě objektů průmyslových a objektů občanské vybavenosti. Rovněž pro studenty se zájmem o oblast "Smart Home", dálkové zprávy a řízení. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi na stavby a do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Minimálním předpokladem studia předmětu je znalost práce s PC. Laboratoře jsou vybaveny různými druhy počítačů, jsou využívány multimediální prostředky výuky a programy pro podporu projektování. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, semestrální práce (školního projektu) a závěrečného testu.

Povinná literatura:

VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - základní přehled KNX systémů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3529-7 VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - Sběrnicové systémy v budovách - vybrané legislativní problémy. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3527 - 3. VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov – projekce a instalace sběrnicových systémů v budovách. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3528 – 0 VALA, David. Komplexní řízení budov – aplikace KNX. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. SINOPOLI, Jim. Smart building systems for architects, owners, and builders. Boston: Elsevier/Butterworth-Heinemann, c2010, xiv, 231 p.

Doporučená literatura:

KNX cetification. Memmingen: Schneider Electric 2010, interní studijní materiál. KNX Association [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. KNX. Dostupné z WWW: . Futurasmus KNX Group [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z WWW: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Semestrální projekt (školní projekt) do 10. týdne Školní projekt: Řešení rozsáhlejšího problému z oblasti řízení velkých budov. Dokumentace musí obsahovat výkresovou a textovou část v rozsahu podle zadání semestrálního projektu. Obhájení je úspěšné, když student předloží školní projekt, vysvětlí samostatně jednotlivé části projektu, uvede a zhodnotí projektové podklady a vyjádří se ke splnění zadání. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení součtu nejméně 10 bodů z testů a školních projektů.

E-learning

https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=82467

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky řízení provozu budov. 2. Technická zařízení a technologie z pohledu řízení provozu budov 3. Technická zařízení a technologie z pohledu propojování technologii 4. Síťové technologie používané pro řízení provozu budov 5. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - KNX 6. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Ethernet /Profinet 7. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Lonworks 8. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - BACnet 9. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Bezdrátové sítě 10. Zabezpečovací systémy v Smart HOme (PTZS, EPS) 11. Rozhraní člověk - budova, vizualizace řízení provozu budov. 12. Vzdálené řízení a monitorování budov. 13. Koncept Smart Home Care 14. Prezentace projektů. Cvičení: 1. Bezpečnost, úvod, normy 2. Porozumění technické dokumentaci budov 3. Základy Realizace projektu v sw nástroji ETS 5 4. Realizace projektu pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home 5. Realizace projektu pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home 6. Realizace projektu pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home 7. Bezdrátové technologie 8. Ethernetové technologie 9. Zabezpečovací systémy v Smart HOme (PTZS, EPS) 10. Komunikace po silovém vedení 11. Smart Home Care koncept 12. Exkurze / řešení projektu 13. Prezentace projektu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: min 66% účast na tutoriálech

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní