450-2047/02 – Řízení provozu budov (RPB)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s podsystémy řízení budov, s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a programovýn vybavením pro dozorování a řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby. Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby.Dovede navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje novou problematikou komplexního řízení budov. Seznamuje s technologiemi řízení objektů kancelářských a obytných budov, občanské vybavenosti nebo průmyslovými objekty a areály. Předmět určen především pro studenty, kteří předpokládají uplatnění v investiční výstavbě, projekci, inovacích a při opravách velkých budov, rekonstrukci a nové výstavbě objektů průmyslových a objektů občanské vybavenosti. Rovněž pro studenty se zájmem o oblast "Smart Home", dálkové zprávy a řízení. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi na stavby a do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Minimálním předpokladem studia předmětu je znalost práce s PC. Laboratoře jsou vybaveny různými druhy počítačů, jsou využívány multimediální prostředky výuky a programy pro podporu projektování. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, semestrální práce (školního projektu) a závěrečného testu.

Povinná literatura:

VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - základní přehled KNX systémů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3529-7 VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - Sběrnicové systémy v budovách - vybrané legislativní problémy. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3527 - 3. VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov – projekce a instalace sběrnicových systémů v budovách. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3528 – 0 VALA, David. Komplexní řízení budov – aplikace KNX. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. SINOPOLI, Jim. Smart building systems for architects, owners, and builders. Boston: Elsevier/Butterworth-Heinemann, c2010, xiv, 231 p.

Doporučená literatura:

KNX cetification. Memmingen: Schneider Electric 2010, interní studijní materiál. KNX Association [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. KNX. Dostupné z WWW: . Futurasmus KNX Group [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z WWW: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Semestrální projekt (školní projekt) do 10. týdne Školní projekt: Řešení rozsáhlejšího problému z oblasti řízení velkých budov. Dokumentace musí obsahovat výkresovou a textovou část v rozsahu podle zadání semestrálního projektu. Obhájení je úspěšné, když student předloží školní projekt, vysvětlí samostatně jednotlivé části projektu, uvede a zhodnotí projektové podklady a vyjádří se ke splnění zadání. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení součtu nejméně 10 bodů z testů a školních projektů.

E-learning

https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=82467

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky řízení provozu budov. 2. Technická zařízení a technologie z pohledu řízení provozu budov 3. Technická zařízení a technologie z pohledu propojování technologii 4. Síťové technologie používané pro řízení provozu budov 5. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - KNX 6. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Ethernet /Profinet 7. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Lonworks 8. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - BACnet 9. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov - Bezdrátové sítě 10. Zabezpečovací systémy v Smart HOme (PTZS, EPS) 11. Rozhraní člověk - budova, vizualizace řízení provozu budov. 12. Vzdálené řízení a monitorování budov. 13. Koncept Smart Home Care 14. Prezentace projektů. Cvičení: 1. Bezpečnost, úvod, normy 2. Porozumění technické dokumentaci budov 3. Základy Realizace projektu v sw nástroji ETS 5 4. Realizace projektu pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home 5. Realizace projektu pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home 6. Realizace projektu pro řízení provozně technických funkcí v Smart Home 7. Bezdrátové technologie 8. Ethernetové technologie 9. Zabezpečovací systémy v Smart HOme (PTZS, EPS) 10. Komunikace po silovém vedení 11. Smart Home Care koncept 12. Exkurze / řešení projektu 13. Prezentace projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: min 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: min 66% účast na tutoriálech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
ESME Sudria students 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok