450-2049/02 – Úvod do nemocničních informačních systémů (UNIS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
JUR51 MUDr. František Jurek
OCZ0005 Ing. David Oczka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními procesy v nemocničním zařízení pomocí cvičení na nemocničním informačním systému. Seznámit studenty s NIS prakticky. Studenti se naučí díky práci s instalací NIS obsahující testovací data pracovat se systémem jak z pohledu uživatele s různými právy, tak z pohledu správce systému s nižší pravomocí. Studenti získají znalosti o základu databázových prostředků a dále se seznámí s jednotlivými moduly NIS. Studenti budou obeznámeni metodami a možnostmi využití expertních systému ve zdravotnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu jsou přednášky a praktická cvičení v nemocničním informačním systému, praktické seznámení se vzorovým NIS a jeho technickým řešením. Součástí jsou jednotlivé moduly nemocničního informačního systému, jednotná identifikace pacienta, evidence podávání léků, objednávání a oblast business inteligence.

Povinná literatura:

MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011, 304 s. ISBN 978-80-01-04720-0. Doseděl, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, Praha, 2004 Staudek, J., Hanáček, P.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000

Doporučená literatura:

Berger, J.: Informatika v klinické praxi pro lékaře a klinické biology. Grada, Praha 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Laboratorní úlohy realizované v průběhu semestru ve cvičeních. Testy kontroly znalostí na cvičeních. Závěrečný test znalostí z přednášek. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Informační systémy pro zdravotnická zařízení. 2. Organizační struktura nemocnic a její vztah k nemocničním informačním systémům. Definice práv jednotlivých uživatelů v NIS. 3. Základy databázových systémů NIS z pohledu databázových prostředků. Seznámení se základními příkazy SQL, strukturou databází. 4. Proces průběhu hospitalizace z pohledu IS. Organizace z pohledu nemocnice a její projekce do NIS. 5. Procesy v organizaci nemocnice - laboratorní IS. Možnosti a způsoby propojení s ostatními moduly NIS. 6. Systémy práce s obrazovými daty v NIS. Způsoby získávání, ukládání a poskytování obrazových a velkoobjemových dat v procesu nemocnice a její projekce do NIS. 7. Administrativní součásti NIS – moduly zdravotních pojišťoven, moduly statistik. 8. Expertní systémy ve zdravotnictví. Cvičení 1. Úvod do praktických cvičení v nemocničních informačních systémech. Seznámení s NIS využívaným k výuce. 2. Databázové procesy v NIS – ukázka a práce s NIS z pohledu programátora 3. Moduly NIS pro ambulantní provozy 4. Moduly NIS pro hospitalizační provozy 5. Práce s NIS s různými právy. Vliv práv uživatele na práci s NIS. Nastavení práv uživatelů z pozice správce 6. Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění 7. Události hospitalizační epizody 8. Zadávání žádanek 9. Možnosti úprav v základních modulech NIS z pozice správce 10. Modul Laboratorní informační systém 11. Modul radiodiagnostického oddělení NIS 12. Modul logistika léky a zásobování 13. Modul zdravotní pojišťovny 14. Zápočtový praktický test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemný test Písemka 40  20
        Laboratorní úloha 1 Laboratorní práce 20  10
        Laboratorní úloha 2 Laboratorní práce 20  10
        Písemný test na praktické dovednosti Písemka 10  5
        Písemný test na praktické dovednosti 2 Písemka 10  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku