450-2056/01 – Inteligentní systémy a technologie pro eHealth (ITPeH)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
STR0401 Ing. Michal Strýček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy elektronického zdravotnictví, technologickými řešeními a jejími aplikacemi v praxi. Po absolvování předmětu student bude rozumět systémům elektronického zdravotnictví, bude umět obsluhovat, navrhnout a realizovat technická řešení vhodná pro aplikace v elektronickém zdravotnictví včetně vytváření komunikačních sítí mezi těmito zařízeními.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V rámci předmětu se studenti nejprve seznámí s obecnými principy v oblasti elektronického zdravotnictví, vzdálené diagnostiky a terapie. Dalšími oblastmi jsou principy návrhu a realizace Body Sensor Networks. Studenti budou také seznámeni s požadavky na konstrukci a realizaci senzorů a přístrojové techniky pro měření biologických veličin vhodných pro eHealth aplikace. Součástí předmětu je také zaměření na architekturu a vlastnosti bezdrátových a drátových sítí zařízení využívaných v eHeath. V praktických cvičeních se studenti naučí ovládat specializovaná přístroje pro eHealth, vytvářet jejich sítě a zpracovávat měřená data pro účely další pokročilé analýzy.

Povinná literatura:

Černý, M.,Penhaker, M., Biotelemetrie přednášky, VŠB TU Ostrava 2007 ISBN: 978-80-248-1605-0 Penhaker, M., Lékařské terapeutické přístroje, 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Jiří LAŽANSKÝ. Umělá inteligence. Praha: Academia, 1993-. ISBN 978-80-200-1470-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly z praktických laboratorních úloh, písemná zkouška - písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky Přednášky jsou definovány tématickými okruhy. na přednášky navazují praktická cvičení v obytné laboratoři. 1. eHealth principy a využití v praxi 2. Systémy pro monitorování biologických systémů (požadavky, realizace) 3. Systémy pro monitorování projevů chování sledovaných osob (pohyby osob v bytě, sledování aktivit bez použití kamerových systémů ) 4. Dektece pohybů v obytných prostorech a detekce pádů osob (požadavky, způsoby realizace) 5. Prostředky vzdálené terapie (požadavky, způsoby realizace, oblasti aplikace) 6. Systémy domácí automatizace (senzorika, akční prvky, komunikační standardy, způsoby realizace) Laboratorní cvičení Všechna cvičení budou realizována v obytné laboratoři. Náplní cvičení je práce se zařízeními instalovanými v obytné laboratoři, seznámeí se s jejich funkcí a pricipem, možnostmi nastavená, optimalizace, detekce chyb v systému. Tématické okruhy praktických laboratorních cvičení jsou: 1. Seznámení se s instalovanými technologiemi pro monitorování zdravotního stavu sledované osoby (EKG, krevní tlak, Pulsní oximetrie, váha, měření glukozy a další) 2. Seznámení se systemy sledování pozice sledované osoby v bytě (poziční podlahy - principy realiazce, možnosti nastavení, kamerové systémy, systémy založené na optických vláknech, systémy založené na pohybových senzorech -PIR, systémy založené na bezdrátových technologicíh a přístupech triangulace, detekce pádů). 3. Prostředky pro sledovnání osob v bytě (bezkamerové systémy, sledování spotřeby vody, elektrické energie) 4. Seznámení se s prostředky domácí automatizace (součást systému domácí autoamtizace-senzory a akční prvky, možnosti jejich ovládání, konfigurace, komunikační standardy). 5. Seznámení se s prostředky vzdálené terapie (rehabillitační pomůcky, kognitivní trénink, řešení akutních zdravotních problémů). 6. Praktická cvičení - nastavení scénářů provozu v obytné laboratoři pro monitorování seniorů 7. Praktická cvičení - nastavení scénářů provozu v obytné laboratoři pro monitorování osob s lehkou demecí 8. Praktická cvičení - nastavení scénářů provozu v obytné laboratoři pro monitorování osob v poúrazových stavech a rekonvalecenci 9. Vyhledání poruch v instalovaných systémech (praktické cvičení nalezení záměr vytvořených poruch)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.