450-2057/01 – Inteligentní systémy a technologie pro chytré budovy (ITSB)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí využívat moderní informační technologie v oblasti řízení provozu inteligentních budov, budou umět navrhnout a realizovat projekt inteligentní budovy, naprogramovat a vizualizovat řízení základních provozně technických funkcí v inteligentní budově.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)
Sběr dat v terénu

Anotace

Studenti se naučí využívat moderní informační technologie pro návrh, programování a vizualizaci řízení provozně technických funkcí v inteligentních budovách (privátní a terciální sektor) s důrazem na bezpečnost aplikací a na management energií v souvislosti s koncepty Green Buildings, Smart Grids, Smart Cities pro rozvoj moderního stylu života (Smart Living a internet věcí).

Povinná literatura:

Merz, H., Hansemann T., Hubner C.; Automatizované systémy budov - Sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACnet, Grada Publishing, Praha 2007, ISBN 978-80-247-2367-9 Vaňuš, J.; Řízení provozu budov, učební text, VŠB TU Ostrava, 2013 GARLÍK, Bohumír. Inteligentní budovy. Praha: BEN - technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-440-8. VALEŠ, Miroslav. Inteligentní dům. 2. vyd. Brno: ERA, 2008. 21. století. ISBN 978-80-7366-137-3. KUNC, Josef. Elektroinstalace krok za krokem. 2., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-3249-7. HARPER, R. Inside the smart home. New York: Springer, c2003, xi, 264 p. ISBN 1-85233-688-9.

Doporučená literatura:

Daniels, K.; Technika budov – příručka pro architekty a projektanty, Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Mnichov 2000, ISBN 80-88905-63-X VAŇUŠ, J. Komplexní řízení budov - základní přehled KNX systémů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3529-7 VAŇUŠ, J. Komplexní řízení budov - Sběrnicové systémy v budovách - vybrané legislativní problémy. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3527 - 3. VAŇUŠ, J. Komplexní řízení budov – projekce a instalace sběrnicových systémů v budovách. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3528 – 0 VALA, D. Komplexní řízení budov – aplikace KNX. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné hodnocení: Průběžně odevzdávání protokolů, písemné testy, realizace projektu Smart Home. Podmínky pro zápočtu: Pro splnění zápočtu je nutné získat nejméně 21 bodů, odevzdat vypracované protokoly, úspěšně absolvovat testy a úspěšně obhájit vypracovaný projekt Smart Home.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, koncepce inteligentních budov (obecný přehled), automatizace budov, sběrnicové systémy. 2. Technologie pro řízení Smart Buildings v terciálním a rezidenčním sektoru. 3. Slaboproudá zařízení v Smart Buildings (datová síť, CCTV, EPS, EZS, dopravní zařízení, zařízení na kontrolu vstupu a evidenci docházky). 4. Bezdrátové technologie v Smart Buildings. 5. Management energie v Smart Buildings. 6. Postup při návrhu projektu Smart Buildings. 7. Normy v oblasti Smart Buildings. 8. Koncept Smart Metering (Smart Grids, Smart Submetering, HVAC metering, Solární, fotovoltaické panely, koncepty měření dodávky plynu, vody, elektřiny). 9. Vizualizace provozně technických funkcí v Smart Buildings. 10. Nadřazené monitorovací systémy a nástroje pro zpracování velkého objemu dat v Smart Buildings. 11. Multimedia v Smart Buildings (audio systems, Intercom systems), internet věcí. 12. Koncept Smart Cities (návrh, popis, Interworking mezi technologiemi). 13. Koncept Green Buildings. 14. Koncept Smart Home Care (Návrh realizace, senzory, použité technologie), koncept Smart Living.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Projekt realizace Smart Home Semestrální projekt 15  10
                Testy Písemka 15  8
                Zadané projekty Projekt 15  8
        Zkouška Zkouška 55 (55) 20 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  10
                Obhajoba projeků Jiný typ úlohy 10  5
Rozsah povinné účasti: Povinná 80% účast na praktických cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů ve stanovených termínech: - certifikát eCampus KNX - projekt Smart Home dle zadání - kontrola znalostí – (ústní dotazy, písemné testy)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2018/2019 letní