450-2058/01 – Metodika řešení problémů (MRP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou řešení problémů v projektovém týmu, což je typickým rysem jejich budoucí odborné praxe. Dosažené dovednosti a kompetence v rámci předmětu: • Identifikace vlastních osobnostních rysů a přiřazení přirozených projektových rolí – základ sestavení efektivního projektového týmu • Schopnost řešení komplexních problémů v projektovém týmu • Schopnost analýzy a dekompozice zadání problému • Schopnost efektivní práce s informačními zdroji • Schopnost použít nástroje pro hledání řešení problému • Schopnost použít nástroje pro plánování projektu • Schopnost řídit projekt, synchronizovat postup členů projektového týmu • Schopnost komunikace v projektovém týmu • Schopnost dokumentovat postupu řešení problému • Schopnost připravit prezentaci výsledků projektu • Schopnost efektivní prezentace výsledků projektu Tyto kompetence si budou studenti procvičovat na typových projektech z aplikační oblasti, kterou se zabývá studijní program Informační technologie pro digitální svět.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Hlavní motivací tohoto předmětu je naučit studenty přemýšlet o problémech a jejich řešení inženýrským způsobem. V současném průmyslu je typická práce v projektových týmech. Každý člen projektového týmu řeší svou část projektových aktivit – pochopení zadání úlohy, dekompozice problému, definování rozhraní projektových aktivit, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti řešení celého projektu. Práce v projektových týmech při řešení jednoduchých projektů z aplikační oblasti definované studovaným studijním oborem by studenty měla naučit přemýšlet o problémech komplexně, naučit je pochopit zadání komplexních úloh, naučit je rozdělit si práci v projektovém týmu, systematicky vyhledat informační zdroje, navrhnout postup řešení, naplánovat si postup k cíli, synchronizovat práci členů projektového týmu, naučit se řídit projektový tým, naučit se komunikaci v projektovém týmu, naučit se připravit prezentaci výsledků projektu.

Povinná literatura:

KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 11th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2013, xxvii, 1264 p. ISBN 978-1118022276 SCHWALBE, Kathy. Information technology project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. Revised Seventh edition. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2013, 1 volume (various paging). ISBN 978-128-5847-092.

Doporučená literatura:

GIDO, Jack a James P CLEMENTS. Successful project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 6th ed. Australia: Cengage Learning, c2015, xxix, 516 s. ISBN 978-1-285-06837-4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide. 5th ed. An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2013, ISBN 893-7485908328.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru bude probíhat průběžná kontrola znalostí formou diskuse nad dokumentovanými výstupy z jednotlivých fází řešení ukázkového projektového zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Identifikace vlastních osobnostních rysů a přiřazení projektových rolí – základ sestavení efektivního projektového týmu 2. Analýza a dekompozice zadání problému 3. Efektivní práce s informačními zdroji 4. Nástroje a metodiky používané v inženýrské praxi pro hledání řešení problému 5. Nástroje pro plánování projektu 6. Řízení projektu, synchronizace postupu členů projektového týmu 7. Komunikace v projektovém týmu 8. Dokumentace postupu řešení problému 9. Příprava prezentace výsledků projektu 10. Efektivní prezentace výsledků projektu 11. Řešení typových projektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku