450-2060/01 – Semestrální projekt 1a (SPR1a)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je procvičit se studenty řešení problémů v projektovém týmu, což je typickým rysem jejich budoucí odborné praxe. Dosažené dovednosti a kompetence v rámci předmětu: • Schopnost řešení komplexních problémů v projektovém týmu • Schopnost analýzy a dekompozice zadání problému • Schopnost efektivní práce s informačními zdroji • Schopnost vyjednat si dodání chybějících informací • Schopnost naplánovat projekt jako soubor projektových aktivit • Schopnost přiřadit úkoly členům projektového týmu • Schopnost řídit projekt, synchronizovat postup členů projektového týmu • Schopnost komunikace v projektovém týmu • Schopnost dokumentovat postupu řešení problému Tyto kompetence si budou studenti procvičovat na typových projektech z aplikační oblasti, kterou se zabývá studijní program Informační technologie pro digitální svět.

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Hlavní motivací tohoto předmětu je procvičit se studenty schopnost přemýšlet o problémech a jejich řešení inženýrským způsobem. V současném průmyslu je typická práce v projektových týmech, což je i způsob organizace tohoto předmětu. Na základě analýzy a pochopení zadání úlohy bude provedena dekompozice problému, definice rozhraní projektových aktivit, přiřazení projektových aktivit jednotlivým studentům. Každý člen projektového týmu následně řeší svou část projektových aktivit. V této fázi řešení projektu je důraz kladen na nastartování efektivní komunikace v projektovém týmu, na schopnosti projektového týmu vyjednat si dodání chybějících informací formou zvané přednášky pedagoga, na nastartování správného způsobu dokumentace postupu řešení projektu.

Povinná literatura:

• KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 11th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2013, xxvii, 1264 p. ISBN 978-1118022276 • SCHWALBE, Kathy. Information technology project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. Revised Seventh edition. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2013, 1 volume (various paging). ISBN 978-128-5847-092.

Doporučená literatura:

• GIDO, Jack a James P CLEMENTS. Successful project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 6th ed. Australia: Cengage Learning, c2015, xxix, 516 s. ISBN 978-1-285-06837-4. • A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide. 5th ed. An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2013, ISBN 893-7485908328.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru bude probíhat průběžná kontrola znalostí formou diskuse nad dokumentovanými výstupy z jednotlivých fází řešení projektového zadání prezentovanými týmem studentů. Kvalita těchto výstupů bude bodově hodnocena jako součást celkového hodnocení výsledku předmětu formou klasifikovaného zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza a dekompozice zadání problému 2. Mapování současného stavu v řešení obdobných problémů 3. Zvané přednášky pedagogů 4. Formulace konceptu a postupu řešení problému 5. Plánování projektu, přiřazení úloh členům projektového týmu 6. Zahajovací schůzka projektu 7. Řízení projektu, synchronizace postupu členů projektového týmu 8. Komunikace v projektovém týmu 9. Dokumentace postupu řešení problému

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  10
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku