450-2061/01 – Semestrální projekt 1b (SPR1b)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je procvičit se studenty řešení problémů v projektovém týmu, což je typickým rysem jejich budoucí odborné praxe. Dosažené dovednosti a kompetence v rámci předmětu: • Schopnost řešení komplexních problémů v projektovém týmu • Schopnost řídit projekt, synchronizovat postup členů projektového týmu • Schopnost komunikace v projektovém týmu • Schopnost dokumentovat postupu řešení problému • Schopnost připravit a realizovat prezentaci výsledku projektu Tyto kompetence si budou studenti procvičovat na typových projektech z aplikační oblasti, kterou se zabývá studijní program Informační technologie pro digitální svět.

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Hlavní motivací tohoto předmětu, který navazuje na předmět Projekt 1a je procvičit se studenty schopnost přemýšlet o problémech a jejich řešení inženýrským způsobem. V současném průmyslu je typická práce v projektových týmech, což je i způsob organizace tohoto předmětu. V této fázi řešení projektu je důraz kladen na procvičování řízení projektového týmu, na efektivní komunikaci v projektovém týmu, na správném způsobu dokumentace postupu řešení projektu, na testování dosažených výsledků a na přípravu a provedení efektivní prezentace výsledků projektu.

Povinná literatura:

• KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 11th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2013, xxvii, 1264 p. ISBN 978-1118022276 • SCHWALBE, Kathy. Information technology project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. Revised Seventh edition. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2013, 1 volume (various paging). ISBN 978-128-5847-092.

Doporučená literatura:

• GIDO, Jack a James P CLEMENTS. Successful project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 6th ed. Australia: Cengage Learning, c2015, xxix, 516 s. ISBN 978-1-285-06837-4. • A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide. 5th ed. An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2013, ISBN 893-7485908328.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru bude probíhat průběžná kontrola znalostí formou diskuse nad dokumentovanými výstupy z jednotlivých fází řešení projektového zadání prezentovanými týmem studentů. Kvalita těchto výstupů bude bodově hodnocena jako součást celkového hodnocení výsledku předmětu formou klasifikovaného zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rekapitulace zadání a dekompozice zadání problému, plánu projektu a dosažených výsledků 2. Řízení postupu projektu, synchronizace postupu členů projektového týmu 3. Komunikace v projektovém týmu 4. Dokumentace postupu řešení problému 5. Testování dosažených výsledků 6. Příprava prezentace výsledků projektu 7. Kompletace dokumentace projektu 8. Prezentace výsledků projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  10
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku