450-2063/02 – Inteligentní systémy a technologie pro energetiku (ISTE)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
MIN046 Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s komplexností řešení současných energetických systémů využívajících alternativní a obnovitelné zdroje energií, akumulační energetické technologie a měřicí, řídicí a informační systémy. Student získá základní přehled o alternativních a obnovitelných energetických zdrojích, akumulačních technologiích, měření a řízení těchto soustav. Získá informace o souvislostech při jejich nasazení v reálných stacionárních, mobilních, dopravních/transportních aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s multidisciplinární problematikou současné energetiky v propojení strojírenských, elektrotechnických, ekonomických, informačních a enviromentálních oborů. Tématicky se přednášky předmětu věnují problematice globálního tématu nízkouhlíkové ekonomiky z pohledu využití alternativních a obnovitelných zdrojů energií spolu s akumulačními technologiemi a jejich měření a řízení pro udržitelný rozvoj společnosti. Je zmiňováno aplikační využití u stacionárních i mobilních a transportních/dopravních systémů.

Povinná literatura:

Horák, B. a kol.: Sylaby předmětu ISTE, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2017 Horák, B. a kol.: Nízkouhlíková ekonomika. Vysokoškolská příručka. VŠB-TU Ostrava 2017 ISBN 978-80-248-4133-5 ISBN 978-80-248-4133-2

Doporučená literatura:

August, P. a kol.: Velká kniha o energii, LA consulting agency, 2001 ISBN 80-238-6578-1 Quaschning, V.: Obnovitelné zdroje energií, Grada 2010 ISBN 987-80-247-3250-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 testy v 5tém a 10tém týdnu semestru. Průběžná realizace semestrální práce. Podmínky udělení zápočtu: Absolvování testů a odevzdání technická dokumentace a realizace semestrálního projektu: 12-45 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Alternativní a obnovitelné zdroje energií a jejich transformace. 2. Energie Slunce, energie Země. 3. Fotovoltaické a fototermické systémy. Enegerické soustavy v síťovém, ostrovním a hybridním provozu. 4. Soustavy využívající energie větru. 5. Termální, příbojové, přílivové a jiné energetické soustavy. 6. Vodíkové technologie, biomasa. 7. Akumulační energetické systémy. 8. Topologie a měřicí, řídicí a informační systémy. 9. Snímače a měření parametrů energetických soustav. 10. Řídicí, monitorovací, informační a vizualizační systémy. 11. Komunikační technologie a přenos dat. 12. Měniče energií, tepelná čerpadla, termální generátory. 13. Alternativní energetické systémy pro dopravu a transport, elektromobilita. Exkurse: 1. Exkurse FV elektrárna Třanovice, VEJ Trianon, Český Těšín, výroba NiCd akumulátorů SAFT Raškovice 2. Exkurse Soustava TČ Nová Aula, Akumulační technologie s meziprodukcí vodíku LPČ Krásnopolská, Vodíková laboratoř ENET, nabíjecí technologie elektromobilů na VŠB-TUO, VEC VŠB-TUO.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  5
        Zkouška Zkouška 60  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok