450-2064/01 – Popularizace vědy a techniky 1 (PVaT1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Zdeněk Macháček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vylepšit praktické dovednosti studentů praxí získanou popularizací vědy a techniky v rámci například volnočasových aktivit. Dosažené dovednosti a kompetence v rámci předmětu: • identifikace problému a schopnost vysvětlit základní princip pro řešení problému • schopnost efektivní práce s informačními zdroji • schopnost použít nástroje pro realizaci dílčího úkolu • schopnost řídit řešení dílčího úkolu v rámci vyučovací lekce • schopnost komunikace a vylepšení měkkých dovedností a prezentace • schopnost didaktického přístupu k řešení a vysvětlení technického problému

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Popularizace vědy a techniky navazuje na znalosti a dovednosti získané studentem během studia i aktivně mimo vlastní výuku. Tyto znalosti a dovednosti by měl předat realizovanou výukou ve volnočasových odborných pravidelně konaných prakticky zaměřených aktivitách směřujících zejména mezi děti a mládež zajímajících se o technické vzdělávání. Dále je úkolem studenta se zapojit do popularizačních aktivit a možného výzkumu, který široké veřejnosti prezentují univerzitu respektive Fakultu elektrotechniky a informatiky společně s praktickými ukázkami souvisejícími s výukou a výzkumem na Fakultě. Předpokládá se aktivní zapojení studenta do popularizace Fakulty elektrotechniky a informatiky. Student si osvojí správné metody lektorování a může si zlepšit své měkké dovednosti při výuce i prezentování. Dále student získá znalosti komunikace a to zejména správného vyjadřování při specifikaci technického problému na základní principiální úrovni.

Povinná literatura:

Místní bezpečnostní předpisy laboratoře nebo učebny, ve které se vykonává výuka volnočasových aktivit a aplikovaný výzkum Provozní řád laboratoře nebo učebny, ve které se vykonává výuka volnočasových aktivit a aplikovaný výzkum Výukové materiály ve formě základní osnovy a vypracovaných výukových textů

Doporučená literatura:

Pro studium předmětu, resp. možnost popularizace vědy a techniky ve volnočasových aktivitách se předpokládají znalosti a literatura alespoň z některých následujících odborných zaměření: • základy matematiky, • základy fyziky • konstruování mechanismů a strojních částí • programovací výukové prostředí EV3, Scratch, • programování C-SHARP, JAVA, ROBOT-C, PLC, • základy elektrotechniky, návrh elektroniky, vývoj elektroniky, • senzory, měřicí přístroje • základy didaktiky Bližší informace o jednotlivých výukových tématech viz. internetová stránka: http://krouzkykybernetiky.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student může být zkontrolován hospitací v průběhu realizace výuky volnočasových aktivit Student musí dodržovat přidělenou osnovu výuky volnočasových aktivit s přihlédnutím na znalosti, dovednosti a věk účastníků volnočasových aktivit Student je zodpovědný za konání výuky volnočasových aktivit, za svěřený majetek a za účastníky v průběhu výuky Student je zodpovědný za přidělenou práci aplikačního charakteru Student svým podpisem a podpisem účastníků potvrzuje realizaci dané výuky Student zorganizuje finální soutěžní výuku nebo závěrečný úkol s vyhodnocením a dodáním výsledků Studentu je udělen zápočet • pokud se účastnil školení, • realizoval školení účastníků volnočasových aktivit v učebně, • vykonával pravidelně vlastní výuku účastníků volnočasových aktivit a byl vždy řádně připraven, • realizoval soutěž nebo závěrečný úkol pro účastníky volnočasových aktivit, • aktivně se účastnil aplikovaného výzkumu a popularizace. Výuka účastníků volnočasových aktivit jsou realizovány v laboratoři Fakulty elektrotechniky a informatiky nebo se konají na jiných školách v jejich vlastních učebnách. Při výuce volnočasových aktivit student používá jemu svěřené vybavení Fakulty elektrotechniky a informatiky, které aktuálně souvisí s probíranými tématy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Školení v bezpečnosti a z předpisů v laboratoři a při výuce ve volnočasových aktivitách a aplikovaném výzkumu Proškolení účastníků ve výuce volnočasových aktivit a aplikovaném výzkumu Náplň výuky ve volnočasových aktivitách individuální dle věku a zaměření účastníků popřípadě zadaného výzkumného tématu Finalizace výuky soutěží nebo závěrečným úkolem pro účastníky resp. prezentací výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: účast na vyučujícím stanovených akcích, výukových lekcích a úkolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku