450-2065/01 – Biochemie (BCH)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
KLI02 Ing. Tomáš Klinkovský
KOH0130 Mgr. et Mgr. Lenka Kohútová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy biochemie jako reakční kinetiky biomolekul.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Biochemie se v tomto případě pokouší vyřešit krajně obtížný problém vzniku života katalýzou syntézy biopolymerů. Předmět tak tvoří spojovací článek mezi fyzikální chemií a biologií. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení.

Povinná literatura:

VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-856-0544-9. Koštíř, Josef V: Biochemie : vysokoškolská učebnice, 1974 POHANKA, Miroslav. Klinická biochemie: učební text pro vysokoškolskou výuku. Hradec Králové: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-365-5. ODSTRČIL, Jaroslav. Biochemie. Vyd. 2., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. ISBN 978-807-0134-252. VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-856-0544-9. METRZLER, David E. Biochemistry: the chemical reactions of living cells. 2nd ed. Amsterdam: Academic Press, 2003. ISBN 01-249-2541-3.

Doporučená literatura:

KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy - výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze, 2007. Dostupné online. ISBN 978-80-7080-669-2. KLOUDA, Pavel. Základy biochemie. 3. vyd. Ostrava: Pavko, 2013. ISBN 978-80-86369-16-7. TOMANDL, Josef. Základy lékařské chemie a biochemie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6973-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních 100% Zápočtový test 51 – 100

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních 100%

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: • Chemie. • Puriny,adenin. • Pyrol,porfyrin. • Fytol,chlorofyl. • Formaldehyd,riboza. • Adenosinfosfát,RNA,DNA. • Aminokyseliny,peptidy,proteiny. • Lipidy,cholesterol. • Buňka,mitochondrie,ribosom,lysozom. • Enzymy,hormony. • Krev. • Chromatograf,termostat. • pHmetr,kapnometr. • Glukometr,fotometr. Osnova laboratorních cvičení: • Výpočty se základní symbolikou a potřebnými konstantami • Dimensionální analýza výpočtů • Výpočetní Atomistika • Výpočetní blok Iontokinetika • Vypočetní blok Solvatace • Výpočetní blok kapnometrie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních 100% Zápočtový test 51 – 100

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní