450-2068/01 – Lékařská přístrojová technika 2 (LPT 2)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH0024 Ing. Vendula Mahrová
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
SCH0203 Ing. Martin Schmidt
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní informace o lékařských přístrojích podle klinických oborů. Jedná se o obory interní, chirurgické a společných vyšetřovacích a léčebných složek. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského technika.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Tento předmět navazuje na předmět Lékařská přístrojová technika I a zabývá se obšírněji problematikou diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů. Postupně jsou probírány principy, schémata, technická řešení přístrojů, funkce a způsob používání této techniky podle klinických oborů. Přitom je zdůrazňována specifická úloha zdravotnických přístrojů z hlediska jejich uplatnění. Velký důraz je přitom kladen na cvičení, ve kterých studenti předmětu navštěvují klinická pracoviště, kde se zdravotnické elektrické přístroje používají. Zde se prakticky seznamují s obsluhou a klinickým vyšetřením na těchto zařízeních

Povinná literatura:

• PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 411 s. p. ISBN 978-80-248-3107-7 (brož.). • PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 310 s. p. ISBN 978-80-248-3108-4 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 152, lii s. p. ISBN 978-80-248-2364-5 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; Černý, M.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 210, lii s. p. ISBN 978-80-248-2446-8 (brož.).

Doporučená literatura:

• Chmelař,M.-Rozman,J. Lékařská přístrojová technika. Skriptum. Brno, FE VUT 1982. • Chmelař,M.-Drastich,A. Lékařská přístrojová technika II. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. • Chmelař,M. Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • PENHAKER, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 63 s. p. ISBN 978-80-248-1589-3 (brož.). • TIEFENBACH, P.; PENHAKER, M.; KOBZA, F. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 60 s. p. ISBN 978-80-248-1590-9 (brož.). • Vrána,M.-Netušil,M. Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica. J • Jurek,F. Elektronika na koronární jednotce. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • Rozman,J. Lékařská přístrojová technika 3. Skriptum. Brno, FE VUT, 1992. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medic • Penhaker, M., Imramovský, M., Tiefenbach, P: Lékařské diagnostické přístroje učební texty, Ostrava: 2004. ISBN 80-248-0751-3 • Hrazdira, I.: Biofyzika, Praha, Aviceum, 1990 • Vrána, I.: Lékařská elektronika, Praha, Aviceum, 1995 • Ottová - Leitmannová, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 • Šimurda J. Bioelektrické jevy I CERM Brno, 1995 • Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka Grada, Avicenum Praha, 1993 • Proser W. a kol. Experimentální metody biofyziky Academia Praha, 1989 • Bronzino J.D. et al.: The biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton, 1995. • Webster, John G.: Medical instrumentation : application and design, Hoboken (USA): Wiley, 1998. ISBN 0-471-15368-0 • Svatoš J.:Biologické signály I, ČVUT 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva testy průběžné kontroly a referát, zkouška je kombinovaná, uznání zkoušky pouze při úspěšném absolvování všech jejích částí. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2067 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - terminologie, základní požadavky na ZEP. 2.Nukleární medicína a radioterapie - technika pro nukleární medicínu, scintigrafická vyšetření a terapie pomocí radioizotopů, principy a funkce ozařovačů a lineárního urychlovače. 3.Ortopedie - biomechanika pohybového systému, technické metody v ortopedii, artroskopie, náhrady kloubů, ortézy. Problematika technické ortopedie, myoelektrické potenciály, funkce protézy horní a dolní končetiny. 4.Urologie - technika rázové vlny, drcení ledvinových a žlučníkových kamenů, zařízení pro litotrypsi. 5.Oční a ušní, nosní, krční - lidské oko jako optická soustava, vlastnosti oka vzhledem k jeho okolí principy a techniky vyšetřování zraku oftalmologickými přístroji, vyšetřování smyslových funkcí, audiometrie. 6.Hematologie a biochemie - laboratorní metody a přístroje pro hematologické a biochemické laboratoře, mikroskopie, speciální přístroje, zařízení a automaty. 7.Technika a vybavení záchranných služeb a urgentního příjmu, dispečinky, sanitky, vrtulník. 8.Plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání. 9.Elektrochirurgické jednotky, elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky , elektrokoagulace, radiofrekvence, mikrovlná ablace, Harmonický skalpel, 10.Terapeutický ultrazvuk - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání. 11.Pacientské simulátory – principy použití. 12.Principy testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky. 13.Hyperbarie – terapie přetlakem a přístrojové vybavení 14.Audiometrie – vyšetření sluchu. Laboratoře: 1.Technické řešení přístrojové techniky pro lékařské účely, požadavky na konstrukci. 2.Klinika nukleární medicíny a radioterapeutická klinika - technika pro nukleární medicínu a radioizotopové přístroje, kobaltové a césiové ozařovače, lineární urychlovač. 3.Oddělení ortopedické - artroskop, protézy, ortézy, náhrady kloubů. 4.Oddělení urologické - litotryptor s rázovou vlnou, rektoskop. 5.Oční klinika a klinika chorob ušních, nosních a krčních - oftalmologická technika, laserový oftalmoskop, EOG, ERG, sítnicový tomograf, audiometr, naslouchací zařízení. 6.Hematologie a biochemie - typy mikroskopů, laboratorní přístroje, zařízení, automaty. 7.Exkurze - Rychlá záchranná služba a letecké záchranná služba - technika, vybavení a provoz záchranné služby. 8.Laboratorní cvičení na plicním ventilátoru, režimy umělé plicní ventilace, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, příslušenství. 9.Laboratorní cvičení na elektrochirurgických jednotkách, elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky, elektrokoagulace, radiofrekvence, mikrovlnná ablace, Harmonický skalpel, 10.Laboratorní cvičení na terapeutickém ultrazvuku - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání. 11.Pacientské simulátory – principy použití. 12.Principy testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky. 13.Hyperbarie – terapie přetlakem a přístrojové vybavení 14.Audiometrie – vyšetření sluchu. Přednesení odborných referátů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní