450-2070/01 – Speciální zdravotnická technika (SZT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
MIM0009 Ing. Tomáš Mimra
SOJ0042 Ing. Ondřej Sojka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměření na speciální zdravotnickou techniku. Přínosem předmětu je získání vědomostí a seznámení s principy, technikami a použitím těchto přístrojů. Předmět obsahem doplňuje základní znalostí o zdravotnických elektrických přístrojích ve studijním oboru biomedicínský technik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze

Anotace

Předmět je zaměřen na speciální zdravotnickou techniku - mikroskopickou, endoskopickou, stomatologickou, infuzní a hemodialyzační techniku. Další blok témat je zaměřen na přístrojovou techniku operačních sálů, sterilizační technika, technika ARO a JIP, gynekologická, neonatologická a pediatrická technika a technika. Závěr patří problematice krevním centrům a genetice a dále pak technickým prostředkům pro lékařskou výuku lékařů.

Povinná literatura:

ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006, 406 s. ISBN 8020013083. HRAZDÍRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001, 381 s. ISBN 80-902-8961-4. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Brno: Neptun, c2006, 312 s. ISBN 80-868-5001-3. BRONZINO, Joseph D. The biomedical engineering handbook. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, c2000, 2 v. ISBN 08-493-0461-X.

Doporučená literatura:

NAVRÁTIL, Leoš. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2005, 524 s. ISBN 80-247-1152-4. Culjat, M., R. Singh, H. Lee Medical Devices: Surgical and Image-Guided Technologies. Edtion ed.: Wiley, 2012. ISBN 9781118453537. Ramakrishna, S., L. Tian, C. Wang, S. Liao, W. E. Teo Medical Devices: Regulations, Standards and Practices. Edtion ed.: Elsevier Science, 2015. ISBN 9780081002919.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičení min 80%, Bodové hodnocení: písemný test 51 -100b

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2069 ZTL Zobrazovací technika v lékařství Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Mikroskopická technika – světelná mikroskopie. Úvod do světelné mikroskopie, teorie vzniku a vlastnosti obrazu, technické uspořádání mikroskopu, druhy mikroskopů podle metod světelné mikroskopie. 2. Elektronová mikroskopie. Mikroskopická technika – elektronová mikroskopie. Úvod do elektronové mikroskopie. 3. Endoskopická technika. Principy, technické provedení a užití klasické endoskopické techniky v jednotlivých klinických oborech - gastroskop, bronchoskop, artroskop, rektoskop, rhinoskop, choledoskop, thorakoskop, cytoskop, laparoskop, hysteroskop. 4. Hemodialyzační technika. Fyzikálně chemické principy dialýzy, dialyzátory, dialyzační přístroj – blokové schéma a funkce. Voda pro hemodialyzační účely, úpravny vody, koncentráty. 5. Stomatologická technika - v ordinaci, laboratoři, dentální materiály, rentgenová zubní technika. 6. Infuzní technika. Základní dělení infuzní techniky, fyzikální principy infuze. Typy čerpadel, SW vybavení 7. Přístrojová technika operačních sálů. Operační sál, operační lampy, stoly, anesteziologický přístroj, monitory základních životních funkcí, defibrilátor, rtg / C - rameno, ohřívač infuzí a transfuzí, infuzní pumpa, lineární dávkovač, odsávačka. 8. Sterilizační technika. Úvod do epidemiologie, sterilizace, dezinfekce. Horkovzdušná, parní a chemická a plazmová sterilizační technika. Germicidní lampy. Sterilizace speciální ZT. 9. Technika ARO a JIP, neodkladná péče, Technika centrálních záchranných služeb, dispečinky, sanitky, vrtulník. 10. Gynekologické a porodní přístroje a pomůcky, Pediatriká a neonatologická technika. Baby monitory, Infra lampy, aEEG 11. Technika ORL, 12. Genetika a krevní centrum. Vybavení pracoviště a příprava a skladování krevních derivátů 13. Technika pro výuku zdravotních oborů. Fantomy, trenažéry a simulátory, výuka operačních technik lékařů. 14. Laboratorní technika - Biochemické laboratoře, přístroje a zařízení, biochemické automaty, vybavení laboratoří. 15.Laboratorní technika - Hematologické laboratoře, přístroje a zařízení, hematologické automaty, vybavení laboratoří. Laboratorní cvičení: 1. Endoskopická technika 2. Infuzní technika, základní parametry infuze 3. Analýza průtokových parametrů peristaltické pumpy 4. Hemodialyzační technika, základní nastavení, parametry 5. Technika ORL (audiometrie) 6. Pediatrická technika (aEEG, inkubátor) 7. Tenkovrstevná chromatografie 8. Krevní skupiny 9. Papírová chromatografie 10. Objemy, koncentrace, vážení, příprava kalibračních roztoků 11. Příprava mikroskopického preparátu Garant předmětu může laboratorní cvičení upravit dle aktuálních potřeb výuky. Jednotlivá cvičení mohou být realizována formou exkurze na vybraném pracovišti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení min 80%, Bodové hodnocení: písemný test 51 -100b

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní