450-2074/01 – Bezpečnost zdravotnických technologií (BZT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Marek GajovskýGarant verze předmětuIng. Marek Gajovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ05 Ing. Marek Gajovský
KOR22 Ing. David Korpas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá základními rozvodnými systémy v nemocničním prostředí z pohledu bezpečnosti. Studenti se seznámí se legislativní oporou, bezpečnostními předpisy a budou mít možnost vidět skutečnou praxi v zajišťování provozu nemocnice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními rozvodnými systémy v nemocničním prostředí z pohledu bezpečnosti. Studenti se seznámí se legislativní oporou, bezpečnostními předpisy a budou mít možnost vidět skutečnou praxi v zajišťování provozu nemocnice.

Povinná literatura:

JUREK, František, AUGUSTYNEK, Martin, ed. Veřejné zdravotnictví pro klinickou praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 267 s. ISBN 978-80-248-3099-5. KRÁL, Jakub. Zákon o zdravotnických prostředcích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-415-7. CADICK, John, Mary CAPELLI-SCHELLPFEFFER a DENNIS K. NEITZEL. Electrical safety handbook. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN 9780071589123.

Doporučená literatura:

Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Norma EN ČSN 60-601 - Zdravotnické elektrické přístroje Norma EN – ČSN 62-353 Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu : student obdrží zápočet po dosažení min. 51 bodů (max.100) za zpracování referátu a dva testy průběžné kontroly. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky/cvičení 1. Plyny používané ve zdravotnictví, jejich fyzikálně chemické vlastnosti, působení na člověka. Pojem \\\"mediciální plyny\\\". Distribuce a skladování mediciálních plynů, pravidla pro provoz tlakových lahví. 2. Elektrické a neelektrické rozvody v nemocnici. Elektrorozvody, ovládací panel operačního sálu, náhradní zdroj. 3. Mediciální pára, vzduchotechnika a klimatizace, laminární proudění, germicidní lampy. 4. Kontrolovaná prostředí, laminární boxy 5. Zdravotnické prostory z pohledu platných norem 6. Pořizování zdravotnických technologií, investiční záměry, požadavky veřejných zakázek 7. Medicínský výzkum, klinické hodnocení v oblasti zdravotnických prostředků 8. Zdravotnický elektrický systém definice, o opatřeních proti překročení meze unikajícího proudu, pacientské prostředí, funkčním propojení přístrojů 9. Zařízení pro skladování biologického materiálu a léčiv za kontrolovaných teplot 10. Revize elektrických zařízení ve zdravotnictví, Zajištění proti výpadku elektrického napájení zdravotnických prostor, UPS, agregáty 11. Bezpečné užiti zdrojů ionizujícího záření v diagnostice a terapii. Radiodiagnostika, radioterapie a onkologie. 12. Informační a komunikační sítě pro přenos medicínských údajů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0788P270002) Inovace a design zdravotnických prostředků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika MZB K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní