450-2074/02 – Bezpečnost zdravotnických technologií (BZT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Marek GajovskýGarant verze předmětuIng. Marek Gajovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ05 Ing. Marek Gajovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá základními rozvodnými systémy v nemocničním prostředí z pohledu bezpečnosti. Studenti se seznámí se legislativní oporou, bezpečnostními předpisy a budou mít možnost vidět skutečnou praxi v zajišťování provozu nemocnice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními rozvodnými systémy v nemocničním prostředí z pohledu bezpečnosti. Studenti se seznámí se legislativní oporou, bezpečnostními předpisy a budou mít možnost vidět skutečnou praxi v zajišťování provozu nemocnice.

Povinná literatura:

JUREK, František, AUGUSTYNEK, Martin, ed. Veřejné zdravotnictví pro klinickou praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 267 s. ISBN 978-80-248-3099-5. KRÁL, Jakub. Zákon o zdravotnických prostředcích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-415-7. CADICK, John, Mary CAPELLI-SCHELLPFEFFER a DENNIS K. NEITZEL. Electrical safety handbook. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN 9780071589123.

Doporučená literatura:

Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Norma EN ČSN 60-601 - Zdravotnické elektrické přístroje Norma EN – ČSN 62-353 Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu : student obdrží zápočet po dosažení min. 51 bodů (max.100) za zpracování referátu a dva testy průběžné kontroly. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky/cvičení 1. Plyny používané ve zdravotnictví, jejich fyzikálně chemické vlastnosti, působení na člověka. Pojem \\\"mediciální plyny\\\". Distribuce a skladování mediciálních plynů, pravidla pro provoz tlakových lahví. 2. Elektrické a neelektrické rozvody v nemocnici. Elektrorozvody, ovládací panel operačního sálu, náhradní zdroj. 3. Mediciální pára, vzduchotechnika a klimatizace, laminární proudění, germicidní lampy. 4. Kontrolovaná prostředí, laminární boxy 5. Zdravotnické prostory z pohledu platných norem 6. Pořizování zdravotnických technologií, investiční záměry, požadavky veřejných zakázek 7. Medicínský výzkum, klinické hodnocení v oblasti zdravotnických prostředků 8. Zdravotnický elektrický systém definice, o opatřeních proti překročení meze unikajícího proudu, pacientské prostředí, funkčním propojení přístrojů 9. Zařízení pro skladování biologického materiálu a léčiv za kontrolovaných teplot 10. Revize elektrických zařízení ve zdravotnictví, Zajištění proti výpadku elektrického napájení zdravotnických prostor, UPS, agregáty 11. Bezpečné užiti zdrojů ionizujícího záření v diagnostice a terapii. Radiodiagnostika, radioterapie a onkologie. 12. Informační a komunikační sítě pro přenos medicínských údajů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika MZB K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku