450-2080/01 – Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů (PIRMS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR0084 Ing. Monika Adamíková, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Implementace technických úloh přímo navazuje na předmět Základy algoritmizace a programování. Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti v oblasti implementace zaměřené na technické problémy v různých aplikačních úrovních. Po absolvováni kurzu budou studenti umět a znát obecné implementační techniky a seznámí se se základy návrhu software. Důraz je kladen na schopnost samostatné tvorby programu na základě slovního zadání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti implementace a programování. Seznamuje s potřebnými implementačními nástroji a technikami a poskytuje tak základ oblasti návrhu a realizace softwarového systému na vybraných aplikačních oblastech. Při aplikaci poznatků je kladen důraz na samostatnost a slovní zadání. Cvičení jsou orientována na pokročilé techniky implementace a programování za použití moderních způsobů návrhu a implementace software. Ve cvičeních se studenti seznámí s nástroji tvorby software, které umožňují dnešní moderní programovací jazyky.

Povinná literatura:

[1] WEISFELD, Matt A. [i]The object-oriented thought process[/i]. Fourth edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013. ISBN 9780321861276. [2] [i]C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework.[/i] Seventh Edition. New York: apress, 2015. ISBN 9781484213339. [3] BORY, Pavel. [i]C# bez předchozích znalostí[/i]. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 9788025146866.

Doporučená literatura:

[1] MEYER, Bertrand. [i]Object-oriented software construction[/i]. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR, c1997. ISBN 978-0136291558. [2] YEAGER, Dorian P. [i]Object-oriented programming languages and event-driven programming[/i]. Dulles, Virginia: Mercury Learning and Information, 2014. ISBN 9781936420377. [3]VYSTAVĚL, Radek. [i]Moderní programování: učebnice pro pokročilé.[/i] Ondřejov: moderníProgramování, 2011. ISBN 978-80-903951-7-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: V průběhu semestru student odevzdává projekt za 50 bodů a v zápočtovém týdnu jsou znalosti ověřeny zápočtovou písemnou prací za 50 bodů. Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována 80% účast na cvičeních.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2079 ZAP Základy algoritmizace a programování Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do implementace technických úloh, motivace k učivu, 2. Programovací paradigmata, základní přístupy ke konstrukci programu 3. Složené datové typy, třídy, instance a vlastnosti 4. Dynamická pole, tvorba nových datových typů s obecným datovým typem – generika, 5. Dědičnost, přetěžování metod, polymorfismus 6. Virtuální metody, abstraktní metody, abstraktní třídy a rozhraní 7. Výjimky, vlastnosti výjimek, propagace výjimek, ošetření výjimek, vyvolání výjimky. 8. Princip přerušení, vlákno a proces 9. Paralelní programování, kooperativní a preemptivní multitaksing, plánovač 10. Synchronizační nástroje a synchronizační úlohy (mutex, semafor, signál, bariéra, čtenáři písaři, kritická sekce, producent konzument) 11. Datová úložiště a přístup k nim 12. Nástroje pro navrhování specifikaci a dokumentaci programových systémů 13. Metody návrhu programových systémů 14. Závěrečná přednáška, shrnutí předmětu, příprava studentů ke zkoušce Laboratorní cvičení budou probíhat v těchto okruzích • Ukázkové složené datové typy, třídy, instance a vlastnosti • Programové ukázky v oblasti dynamických polí, tvorba nových datových typů s obecným datovým typem – generika, • Vzorová úloha dědičnost, přetěžování metod, polymorfismus • Vzorová úloha virtuální metody, abstraktní metody, abstraktní třídy a rozhraní • Ukázkový program s výjimkami, vlastnosti výjimek, propagace výjimek, ošetření výjimek, vyvolání výjimky. • Ukázková aplikace paralelního programování • Tvorba základních synchronizačních úloh • Ukázková úloha s datovým úložištěm

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Semestrální projekt 50  15
        Zápočtový test Písemka 50  15
Rozsah povinné účasti: - povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy - v případě pochybností o úrovni vědomostí je přihlíženo na účasti na přednáškách - odevzdání projektu - závěrečný test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní