450-2084/01 – Anatomie a odborná terminologie (AOT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA0272 MUDr. Viktória Hránková
POT0067 MUDr. Slavomír Potičný
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Poznatky z anatomie navazují na fyziologii, patologickou fyziologii a patologickou anatomii. Dále pak seznámit studující s odbornou latinskou terminologií, nutnou pro orientaci v jednotlivých medicínských oborech. Rozsah studia odpovídá požadavkům na bakalářské studium oboru biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Poznatky z anatomie navazují na fyziologii, patologickou fyziologii a patologickou anatomii. Dále seznamuje stududenty s odbornou latinskou terminologií, nutnou pro orientaci v jednotlivých medicínských oborech. Rozsah studia odpovídá požadavkům na bakalářské studium oboru biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Povinná literatura:

1. Naňka, O., Elišková, M. Přehled anatomie. 3. přepr.vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-206-0. 2. Netter, H.F., Dalley, A. F. Anatomický atlas člověka. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1153-2. 3. Sobbota, J., Putz, R., Pabst, R. Sobbotův Atlas anatomie člověka. Praha:Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1870-5. 4. Dorko, F., Výborná, E., Patlevič, P. Vybrané kapitoly z anatomie - I. Pohybový systém, II. Neuroanatomie. Skriptum, Ostrava, 2013.. Ostrava, 2013. 5. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Vybrané kapitoly z anatomie - III. Splanchnologie, kardiovaskuklární, endokrinní a mízní systém. Skriptum. Ostrava, 2014. 6. Strakošová S.: Jazyk latinský, Repronis, Ostrava 2000. ISBN: 80-7042-328-5. 7. Kábrt J., Kábrt J.: Lexicon medicum, Galén, 2003. ISBN 8072622358 8. Zrzavý J.: Latinsko - české anatomické názvosloví, UP, Olomouc 1985 9. TORTORA, Gerard J. a Bryan DERRICKSON. Principles of anatomy and physiology. 13th ed. New York: John Wiley & Sons, 2012. ISBN-13: 978-0470565100

Doporučená literatura:

1. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Základy anatomie pro nelékařské obory. Studijní opora, Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-595-2. 2. Sedláček S.: Vademecum medicínskou terminologií, SPN, Praha 1988 3. Šimon F.: Latinská lekárska terminológia, Osveta, Martin 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce. Podmínkou pro získání zápočtu je 80% účast na přednáškách. Zakončení ústní zkouškou. Okruhy otázek ke zkoušce = sylabus vyvěšený na nástěnce příslušného oboru. Připuštění k ústní zkoušce po napsání závěrečného testu nad 65%, který je součástí zkoušky. V případě neúspěchu u testu bude umožněn opravný termín testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do anatomie (zařazení, metody anatomie, pojmy). Obecná osteologie. 2. Pohybový systém: Kostra člověka, obecná artrologie, obecná myologie. 3. Pohybový systém: Speciální myologie (jednotlivé svalové skupiny). 4. Krevní oběh, krev, srdce. Malý a velký krevní oběh. 5. Dýchací systém: horní a dolní cesty dýchací, plíce. Mechanismus dýchání, mediastinum. 6. Trávicí systém: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté. Játra, slinivka břišní. 7. Močový systém: ledvina a vývodné cesty močové. 8. Pohlavní systém mužský. 9. Pohlavní systém ženský. 10. Nervový systém I. Mícha hřbetní, Periferní NS. 11. Nervový systém II. Centrální nervový systém, Autonomní NS. 12. Endokrinní systém. 13. Kožní systém. Smysly. 14. TEST. Cvičení 1. Základy latinských názvů. Úvod do anatomie (zařazení, metody anatomie, pojmy). Obecná osteologie 2. Pohybový systém: Kostra člověka, obecná artrologie, obecná myologie. 3. Pohybový systém: Speciální myologie (jednotlivé svalové skupiny). 4. Krevní oběh, krev, srdce. Malý a velký krevní oběh. 5. Dýchací systém: horní a dolní cesty dýchací, plíce. Mechanismus dýchání, mediastinum. 6. Trávicí systém: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté. Játra, slinivka břišní. 7. Močový systém: ledvina a vývodné cesty močové. 8. Pohlavní systém mužský. 9. Pohlavní systém ženský. 10. Nervový systém I. Mícha hřbetní, Periferní NS. 11. Nervový systém II. Centrální nervový systém, Autonomní NS. 12. Endokrinní systém. 13. Kožní systém. Smysly. 14. TEST.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  5
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti: 80% účast na přednáškách

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku