450-2085/01 – Fyziologie a patologická fyziologie (FPF)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAK0035 RNDr. Ján Bakoš, Ph.D.
BUZ01 doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
MIC0345 Mgr. Tomáš Mičaník
PET0312 Mgr. Karin Petřeková
SVO0276 RNDr. Pavol Švorc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Seznamuje také s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, s poruchami imunity a organismu jako celku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Seznamuje také s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, s poruchami imunity a organismu jako celku.

Povinná literatura:

Rokyta R. a kol. Fyziologie. 3. přepracované vydání. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-238-1. Rokyta R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4867-2. Vokurka M. a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha, 2012. ISBN 978-80-246-2032-9. Kaňková K. a spol. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno, 2003. Buža M. a kol. Fyziologie člověka díl 1.. Ostrava: LF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-589-1 Bužga M. a kol. Fyziologie člověka díl 2.. Ostrava: LF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-590-7.

Doporučená literatura:

Langmeier, M. a kol. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2526-0. Šimíček J., Rydlo M., Urban O., Bužga M. Vybrané kapitoly z patofyziologie pro bakaláře. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. ISBN 80-7368-180-3. Nair M., Peate I. Patofyziologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0229-7. Portál: http://pfyziolklin.upol.cz/ (Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci) Portál: http://pfyziolmysl.upol.cz/ (E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci) SILBERAGL, Stefan, DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka, 8. přepracované vydání. Praha:Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7. Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9. JAVORKA a kol. Lekárska fyziológia, 4. vyd.. Martin: Osveta, 2014. ISBN 9788080634070.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Zkouška je podmíněna 80% účastí na přednáškách. Zkouška proběhne formou písemného testu. Test se skládá ze 100 otázek z probraného učiva. Každá otázka má 1 správnou odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba minimálně 70 % správných odpovědí (tj. 70 bodů v testu). V případě neúspěchu u testu, bude ústní přezkoušení - 2 otázky z probraného učiva.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Složení krve a její vlastnosti, hemostáza, krevní skupiny, transfúze 2. Poruchy složení a funkcí krve, trombofilie, krvácivost 3. Oběhový systém 4. Poruchy a nemoci oběhového systému 5. Dýchací systém 6. Poruchy a nemoci dýchacího systému 7. Tělní tekutiny, vnitřní prostředí, acidobazická rovnováha, homeostáza, vylučovací soustava, funkce ledvin 8. Poruchy vodní a iontové rovnováhy, poruchy vylučovací soustavy 9. Energetická spotřeba, výživa, metabolismus, fyziologie trávení a vstřebávání 10. Poruchy výživy, poruchy trávení a vstřebávání, hladovění, metabolický syndrom 11. Imunitní systém, poruchy imunitního systému 12. Žlázy s vnitřní sekreci, poruchy funkcí žláz s vnitřní sekrecí, stres 13. Nervový systém, smysly, vědomí, emoce, spánek a biologické rytmy, pohybový aparát 14. Poruchy nervového systému a pohybového aparátu Laboratorní cvičení 1. Fyziologie krve – složení krve 2. Fyziologie krve – skupinové systémy 3. Fyziologie oběhového systému 1 – srdeční činnost 4. Fyziologie oběhového systému 2 – krevní tlak a cévy 5. Fyziologie dýchání – plicní ventilace 6. Fyziologie dýchání – regulace dýchání 7. Endokrinní systém – OGTT a regulace glykémie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  5
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti: 80% účastí na přednáškách

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku