450-2085/02 – Fyziologie a patologická fyziologie (FPF)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ01 doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Seznamuje také s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, s poruchami imunity a organismu jako celku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Seznamuje také s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, s poruchami imunity a organismu jako celku.

Povinná literatura:

Rokyta R. a kol. Fyziologie. 3. přepracované vydání. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-238-1. Rokyta R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4867-2. Vokurka M. a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha, 2012. ISBN 978-80-246-2032-9. Kaňková K. a spol. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno, 2003. Buža M. a kol. Fyziologie člověka díl 1.. Ostrava: LF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-589-1 Bužga M. a kol. Fyziologie člověka díl 2.. Ostrava: LF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-590-7.

Doporučená literatura:

Langmeier, M. a kol. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2526-0. Šimíček J., Rydlo M., Urban O., Bužga M. Vybrané kapitoly z patofyziologie pro bakaláře. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. ISBN 80-7368-180-3. Nair M., Peate I. Patofyziologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0229-7. Portál: http://pfyziolklin.upol.cz/ (Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci) Portál: http://pfyziolmysl.upol.cz/ (E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci) SILBERAGL, Stefan, DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka, 8. přepracované vydání. Praha:Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7. Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9. JAVORKA a kol. Lekárska fyziológia, 4. vyd.. Martin: Osveta, 2014. ISBN 9788080634070.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Zkouška je podmíněna 80% účastí na přednáškách. Zkouška proběhne formou písemného testu. Test se skládá ze 100 otázek z probraného učiva. Každá otázka má 1 správnou odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba minimálně 70 % správných odpovědí (tj. 70 bodů v testu). V případě neúspěchu u testu, bude ústní přezkoušení - 2 otázky z probraného učiva.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Složení krve a její vlastnosti, hemostáza, krevní skupiny, transfúze 2. Poruchy složení a funkcí krve, trombofilie, krvácivost 3. Oběhový systém 4. Poruchy a nemoci oběhového systému 5. Dýchací systém 6. Poruchy a nemoci dýchacího systému 7. Tělní tekutiny, vnitřní prostředí, acidobazická rovnováha, homeostáza, vylučovací soustava, funkce ledvin 8. Poruchy vodní a iontové rovnováhy, poruchy vylučovací soustavy 9. Energetická spotřeba, výživa, metabolismus, fyziologie trávení a vstřebávání 10. Poruchy výživy, poruchy trávení a vstřebávání, hladovění, metabolický syndrom 11. Imunitní systém, poruchy imunitního systému 12. Žlázy s vnitřní sekreci, poruchy funkcí žláz s vnitřní sekrecí, stres 13. Nervový systém, smysly, vědomí, emoce, spánek a biologické rytmy, pohybový aparát 14. Poruchy nervového systému a pohybového aparátu Laboratorní cvičení 1. Fyziologie krve – složení krve 2. Fyziologie krve – skupinové systémy 3. Fyziologie oběhového systému 1 – srdeční činnost 4. Fyziologie oběhového systému 2 – krevní tlak a cévy 5. Fyziologie dýchání – plicní ventilace 6. Fyziologie dýchání – regulace dýchání 7. Endokrinní systém – OGTT a regulace glykémie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  5
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti: 80% účastí na přednáškách

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku