450-2086/01 – Základy komunikace, psychologie a etiky v medicíně (ZKPaEvL)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuPhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ0024 PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
KOZ0251 PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje s problematikou obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a zdravotnické psychologie. Zabývá se rolí psychologických stavů v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Na uvedené základy psychologie navazují etické a právní normy, s významem povinné mlčenlivosti a práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje s problematikou obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a zdravotnické psychologie. Zabývá se rolí psychologických stavů v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Na uvedené základy psychologie navazují etické a právní normy, s významem povinné mlčenlivosti a práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví

Povinná literatura:

1. BUŽGOVÁ, R. Etika ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-501-0. 2. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2. vyd., 2002. ISBN 80-7262-132-7. 3. Zeleníková. Komunikace v ošetřovatelství. Ostrava, 2014. ISBN 978-80-7464-550-1. 4. Křivohlavý, J. Neverbální komunikace. Řeč pohledů, úsměvů a gest. Praha, 1988. 5. Křivohlavý, J. Rozhovor lékaře s pacientem. IDVPZ, Brno, 1995. 6. De Vito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2008. 7. POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2006. ISBN 80-7013-440-2. 8. BRAIN, Christine, Julia RUSSELL a Karren SMITH. Edexcel GCSE psychology. Harlow: Pearson Education Limited, 2009. ISBN 978-1-84690-483-7. 9. CORDELLA, Marisa. The dynamic consultation: a discourse analytical study of doctor-patient communication. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, c2004. Pragmatics & beyond new series. ISBN 90-272-5371-4.

Doporučená literatura:

1. Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 2004. 2. Nakonečný, M. Sociální psychologie. praha, 1999. 3. Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. 4. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-71783-08-0. 5. MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha:Grada-Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2. 6. Zacharová, E. Zdravotnická psychologie.. Praha: Grada, 2007. 7. POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8. 8. HONZÁK, R. Komunikační pasti v medicíně. Galén, 1997. ISBN 80-7262-032-0. 9. Burda, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. NCO NZO, Brno, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8. 10. KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej, naslouchám. Praha: Návrat, 1993. ISBN 80-85495-18X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích (80 %).Seminární práce a vytvoření prezentace na zvolené téma. Povinná účast při prezentaci seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.-2. Úvod do obecné psychologie. 3.-4. Úvod do sociální psychologie. 5.-6. Úvod do vývojové psychologie. 7.-8. Úvod do zdravotnické psychologie. 9. Předmět etiky, význam etiky pro zdravotnického pracovníka. Soudobá etika. Zdroje lékařské etiky: Hippokratova přísaha a židovsko-křesťanská tradice (mravní křesťanské desatero). 10. Etické aspekty zdravotnické praxe. Etické povinnosti zdravotnického pracovníka. 11. Vztah mezi právními a etickými normami (právo na informaci, povinnost mlčenlivosti). 12. Práva pacientů. 13. Etické aspekty komunikace. 14. Verbální komunikace. Paralingvistika, Komunikační bariéry. 15. Pravidla efektivní komunikace, Neverbální komunikace. 16. Empatie. Aktivní naslouchání. Devalvace a evalvace v komunikaci. 17. Komunikace v multidisciplinárním týmu, Telefonická a elektronická komunikace. 18. Komunikace s rodinou nemocného - podávání informací, právní aspekty, povinná mlčenlivost. 19. Komunikace s dětmi. Komunikace se seniory. Komunikace s pacienty s demencí. 20. Komunikace s agresivním pacientem. Komunikace s pacienty se zrakovým postižením. Komunikace s pacienty se sluchovým postižením

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na seminářích (80 %).Seminární práce a vytvoření prezentace na zvolené téma. Povinná účast při prezentaci seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní