450-2088/02 – První pomoc a medicína katastrof (PPaMK)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.Garant verze předmětudoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR0079 Ing. Bc. Jiří Borovička
PLE02 doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí základních neodkladných výkonů a opatření při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu. První pomoc při stavech bezprostředního ohrožení života. Orientace v právní a organizační problematice první pomoci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zaměřuje se na popis a poskytnutí první pomoci u základních úrazových a neúrazových stavů s nejvyšší incidencí výskytu. Důraz je kladen na stavy ohrožující základní životní funkce a následnou kardiopulmonální resuscitaci. Praktická část výuky obsahuje cvičení z první pomoci. Dále pak první pomoc při stavech bezprostředního ohrožení života a seznámení s problematikou poskytování zdravotní pomoci během katastrof. Medicína katastrof, seznámení s obecnou charakteristikou a řešení problematiky mimořádných událostí a krizových situací. Organizace úrazové péče v ČR. Orientace v právní a organizační problematice první pomoci.

Povinná literatura:

BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Praha: Grada, 2011. Zdraví & životní styl. ISBN 9788024723341. EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL A ČESKÁ RESUSCITAČNÍ. Urgentní medicína. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015. 18, 2015, Sv. Mimořádné vydání, ISSN 1212-1924. FRANĚK, Ondřej, Petra SUKUPOVÁ a Viliam DOBIÁŠ. První pomoc nejsou žádné čáry--, --ale dokáže zázraky!: minipříručka první pomoci. Česko: O. Franěk, c2009. ISBN 978-80-254-5911-9. PSENNEROVÁ, Sabina. Praktická cvičení z první pomoci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. ISBN 9788073684631. PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5556-4. Dostálová J., První Pomoc I., 1 vydání, Ostrava 2005, ISBN 80-7042-356-0 Bydřovský, J.První pomoc. 1. vyd, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80- 047-0099-9. Ertlová, F. - Mucha, J. Přednemocniční neodkladná péče. 1. vyd. Brno: IDV PZ 2000. ISBN 80-7013-300-7. Štětina, J a kol. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7. Neklapilová, V., Pleva, L. Medicína katastrof. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 1. vyd. 2014, 248 s. ISB978-80-7464-521-1. AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. First aid manual: the authorised manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. 10th ed. London: Dorling Kindersley, 2014

Doporučená literatura:

Drábková, J. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno: 1.vyd. IDV PZ 1989 Drábková,J., Malá,H. Vademekum novinek neodkladné péče. Praha: 1.vyd., Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-693-5. Ciottone's Disaster Medicine. 2nd Edition. Elsevier, 2015. ISBN-13: 978-0323286657.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

90% účast na předmětu, úspěšné zvládnutí písemného testu - dolní hranice je 85% správných odpovědí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

První pomoc 1. Obecné zásady první pomoci, bezpečnost při zajištění pomoci, základní postupy při první pomoci, změna zdravotního stavu 2. Tísňové volání při postižení zdraví 3. Hodnocení základních životních funkcí 4. První pomoc při bezvědomí 5. Kardiopulmonální resuscitace (děti/dospělí) 6. Šokové stavy 7. Základní úrazové stavy (rány a krvácení, poranění hlavy, poranění hrudníku, poranění břicha, poranění končetin, poranění páteře a míchy) 8. Termické trauma 9. První pomoc při intoxikacích 10. Základní neúrazové stavy (akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, epilepsie, astmatický záchvat, aj.) Medicína katastrof 1. Terminologie a typologie katastrof 2. Diagnostická a léčebná péče o zraněné na místě katastrofy a v nemocničním zařízení 3. Chemické a biologické poškození 4. Principy ošetření, speciální vybavení, dekontaminace, prevence šíření nákaz 5. Radiační poškození, riziko radiačních havárií a úniků 6. Válečná chirurgie 7. Typy poranění při hromadných neštěstích a katastrofách 8. Třídění zraněných a metody damage control surgery v ošetření kritických úrazů Laboratorní cvičení 1. Lékárnička, vybavení a použití 2. Obvazové materiály a techniky, ošetření ran a krvácení, imobilizace 3. Kardiopulmonární resuscitace (děti/dospělí), AED, vypuzovací materiály při aspiraci 4. Polohování postiženého, možnosti transportu 5. Práce v simulovaných případech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 90% účast na předmětu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku