450-2090/01 – Radiodiagnostické a radioterapeutické přístroje (RDaRTP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMgr. Ing. Bc. Karol Korhelík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Bc. Karol Korhelík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNY0007 Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.
KOR0006 Mgr. Ing. Bc. Karol Korhelík, Ph.D.
MOL0041 Anonymizovaná Osoba
ULL03 RNDr. Vojtěch Ullmann
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základní představy o mechanických, elektrických, elektronických a optických procesech, probíhajících v jednotlivých typech radiodiagnostických přístrojů. Orientace v technických parametrech přístrojů. Detailní pochopení souvislostí mezi parametry, volitelnými na ovládacích panelech přístrojů a ději jimi určenými.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje se základními typy přístrojového vybavení v radioterapii, fyzikálními principy jejich funkce, zásadami správné obsluhy a údržby nezbytné pro zajišťování kvality. Současná legislativa týkající se radioterapie s důrazem na zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability. Základy metrologických postupů aplikovaných v radioterapii. Předmět poskytuje studentům základní orientaci v problematice přístrojové techniky využívané v radiodiagnostice se zaměřením na konstukci, charakteristiky, technické řešení, principy a klinické využití přístrojové techniky v radiodiagnostice. Studenti získají základní představu o mechanických, elektrických, elektronických a optických procesech, probíhajících v jednotlivých typech radiodiagnostických přístrojů. Orientaci v technických parametrech přístrojů. Detailní pochopení souvislostí mezi parametry, volitelnými na ovládacích panelech přístrojů a ději jimi určenými.

Povinná literatura:

GREENE, D., WILIAMS, P.C Linear Accelerators for Radiation Therapy. CRC Press, 1997, ISBN 9780750304764. KARZMARK, C. J., MORTON, R. J. A Primer on Theory and Operation of Linear Accelerators in Radiation Therapy. ISBN: 9780944838662. KARZMARK, C. J., NUNAN, C. S., TANABE E Medical Electron Accelerators. McGraw-Hill. ISBN-13: 978-0071054102. KHAN, F. M. The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2010. ISBN 0781788560, 978-0781788564 KOLEKTIV AUT. Principy a praxe radiační ochrany. [1. vyd.] Praha : Azin CZ, 2000. ISBN 80-238-3703-6. PETERA, J. Moderní radioterapeutické metody V. díl- Brachyterapie. IVPZ Praha, 1998. ISBN 80-7013-266-3. SPURNÝ A KOL. Moderní radioterapeutické metody VI. Díl - Základy radioterapie. IVPZ, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

Doporučená literatura:

Hruby, W. Digital (r)evolution in radiology. Springer Wien, 2001. ISBN 3-211-83410-9. Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Köcher, M. Radiologie. Universita Palackého Olomouc, 2005. ISBN 80-244-0672-1. Šmoranc, P. Rentgenová technika v lékařství. SPŠE Pardubice, 2004. ISBN 80-85438-19-4. Drastich, A. Tomografické zobrazovací systémy. VUT Brno, 2004. ISBN 80-214-2788-4. Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. OU ZSF Ostrava, 2005. ISBN 80-7368-057-2. Ferda, J. Výpočetní tomografie. Galén Praha, 2002. ISBN 80-246-0567-8. Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: V průběhu semestru budou studenti psát tři testy hodnoceny prospěl či neprospěl. Testy budou složeny z dvacetiotázek. Pro hodnocení prospěl bude zapotřebí odpovědět správně na deset z nich. Závěrečný test bude obsahovat 50 otázek hodnocených 1 bodem. Pro úspěšné ukončení předmětu je potřebná minimálně 70% úspěšnost.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratorní cvičení: Oblast Radiodiagnostiky: 1) Historie objevu RTG záření, historie a vývoj radiologických přístrojů. Rentgenka, konstrukční řešení, princip činnosti. Generování rentgenového záření. Přístrojová technika pro skiagrafii, technické řešení, princip, klinické využití. Přístrojová technika pro skiaskopii, technické řešení, princip, klinické využití. Primární clona, technické řešení, využití. Sekundární clona, technické řešení, využití. Expoziční automatika, princip činnosti, klinické využití. 2) Computed tomography (CT) - výpočetní tomografie, generace CT skenerů, technické řešení, princip činnosti a klinické využití CT. Postprocessingové metody CT. Možnosti využití 3D dat, 3D tisk v radiologii. 3) Digitální subtrakční angiografie, princip činnosti, klinické využití, možnosti intervenční radiologie.3D angiografie, postprocessingové metody v 3D angiografii. 4) Ultrasonografie, základní technický princip, klinické využití. Ultravascular ultrasound (IVUS) - technický princip, klinické využití. Endoscopic ultrasound (EUS) - technický princip, klinické využití. 5) Magnetická rezonance (MR), základní technický princip, technické řešení a klinické využití MR. DICOM standard. Archivace dat v radiologii. Systémy PACS. Oblast Radioterapie: 1) Historie a vývoj radioterapie. Bezpečnost práce v radioterapii. Radiační ochrana. Fyzikální základ k radioterapii. Audity v RT. 2) Základní typy přístrojového vybavení v radioterapii. Ozařovače pro RT - radionuklidové, terapeutické RTG, lineární urychlovače – konstrukce, vlastnosti. Radioterapie řízená obrazem. 3) Radiochirurgie, přístrojová technika pro radiochirurgii a stereotaktickou RT. 4) Brachyterapie - konstrukce přístrojů pro AFL. Bezpečnostní prvky v RT. QA - zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability. 5) Plánování radioterapie. Základy metrologických postupů aplikovaných v radioterapii. Současná legislativa týkající se radioterapie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro úspěšné ukončení předmětu je potřebná minimálně 70% úspěšnost z testů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní