450-2091/01 – Hygiena a epidemiologie (HaE)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPSGarant verze předmětudoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOZ0026 RNDr. Aleš Hozák
KOV0246 Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.
MAC0622 Mgr. Petra Macounová
MAD05 doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
SKY0049 Mgr. Dagmar Skýbová
SKE0015 Mgr. Michaela Škerková, Ph.D.
TOM0472 doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky, řeší prevenci vzniku nemocí infekčních i neinfekčních a jejich možných komplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je koncipován jako tematický celek, poskytující základní poznatky z hygieny a epidemiologie jako vědních oborů, zaměřených na ochranu a podporu zdraví. Definuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky, řeší prevenci vzniku nemocí infekčních i neinfekčních a jejich možných komplikací.

Povinná literatura:

Bencko, V. a kolektiv: Hygiena, Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Praha 2000, 204 s., ISBN 80-7184-551-5 Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, 2001, 285 s. ISBN 80-86297-07-1 Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručky s doporučenými standardy. Grada, 2005, 344 s., ISBN 80-247-0927-9 Podstatová H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Olomouc: Epava, 2002, 267 s. ISBN: 80-86297-10-1 JANOUT, Vladimír. Základy epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. ISBN 80-7067-442-3. Bencko, V. a kol. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 8024611295. Tuček M., Slámová A. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha. Karolinum.2016 Prevence v praxi. Praha. 3.lékařská fakulta, 2009. http://cindi.cz/wp-content/uploads/2016/03/PREV-v-praxi.pdf Tuček M. a kol.Hygiena a epidemiologie. Praha.Karolinum,2018. ISBN 978-80-246-3933-8

Doporučená literatura:

Jirák, Z. Pracovní lékařství.3. díl. Hygiena práce v základních výrobních odvětvích. 1. vyd. Praha: CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany], 1998. 144 s. ISBN 80-900151-2-3. Ticháček, B.: Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997. ISBN 80-85824-53-1. JANOUT, Vladimír. Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 145 s. ISBN 8071693537.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

odmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce s 80% účastí a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Hygiena a epidemiologie jako preventivní obory. Definice, náplň, úkoly. 2. Dozor a dohled, preventivní a běžný hygienický dozor. Zásady primární a sekundární prevence. 3. Determinanty zdraví, jejich výskyt v životním a pracovním prostředí, metody studia zdravotního stavu. 4. Základy hygieny životního prostředí. 5. Vnitřní prostředí budov. 6. Hygiena práce a pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí. Metody posuzování 7. rizikovosti pracovního prostředí. Pracovně lékařská péče. 8. Biologické účinky vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí. 9. Základy hygieny výživy. 10. Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. 11. Obecná epidemiologie, základy metodologie a biomedicíncké statistiky 12. Speciální epidemiologie 13. Preventivní očkovací programy v ČR 14. Prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  51 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet bude udělen za účast na výuce s 80% účastí a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní