450-2091/02 – Hygiena a epidemiologie (HaE)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.Garant verze předmětuMUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0598 MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky, řeší prevenci vzniku nemocí infekčních i neinfekčních a jejich možných komplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je koncipován jako tematický celek, poskytující základní poznatky z hygieny a epidemiologie jako vědních oborů, zaměřených na ochranu a podporu zdraví. Definuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky, řeší prevenci vzniku nemocí infekčních i neinfekčních a jejich možných komplikací.

Povinná literatura:

Bencko, V. a kolektiv: Hygiena, Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Praha 2000, 204 s., ISBN 80-7184-551-5 Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, 2001, 285 s. ISBN 80-86297-07-1 Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručky s doporučenými standardy. Grada, 2005, 344 s., ISBN 80-247-0927-9 Podstatová H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Olomouc: Epava, 2002, 267 s. ISBN: 80-86297-10-1 JANOUT, Vladimír. Základy epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. ISBN 80-7067-442-3. Bencko, V. a kol. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 8024611295. Tuček M., Slámová A. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha. Karolinum.2016 Prevence v praxi. Praha. 3.lékařská fakulta, 2009. http://cindi.cz/wp-content/uploads/2016/03/PREV-v-praxi.pdf Tuček M. a kol.Hygiena a epidemiologie. Praha.Karolinum,2018. ISBN 978-80-246-3933-8

Doporučená literatura:

Jirák, Z. Pracovní lékařství.3. díl. Hygiena práce v základních výrobních odvětvích. 1. vyd. Praha: CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany], 1998. 144 s. ISBN 80-900151-2-3. Ticháček, B.: Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997. ISBN 80-85824-53-1. JANOUT, Vladimír. Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 145 s. ISBN 8071693537.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce s 80% účastí a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Hygiena a epidemiologie jako preventivní obory. Definice, náplň, úkoly. 2. Dozor a dohled, preventivní a běžný hygienický dozor. Zásady primární a sekundární prevence. 3. Determinanty zdraví, jejich výskyt v životním a pracovním prostředí, metody studia zdravotního stavu. 4. Základy hygieny životního prostředí. 5. Vnitřní prostředí budov. 6. Hygiena práce a pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí. Metody posuzování 7. rizikovosti pracovního prostředí. Pracovně lékařská péče. 8. Biologické účinky vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí. 9. Základy hygieny výživy. 10. Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. 11. Obecná epidemiologie, základy metodologie a biomedicíncké statistiky 12. Speciální epidemiologie 13. Preventivní očkovací programy v ČR 14. Prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  51
Rozsah povinné účasti: Zápočet bude udělen za účast na výuce s 80% účastí a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku