450-2092/01 – Vestavěné systémy (VS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0389 Ing. Karolína Gaiová
CHO0178 Ing. Jan Choutka
MIK0266 Ing. Miroslav Mikuš
PAT0060 Ing. Tereza Paterová
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
STA048 Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s mikrokontroléry a jejich periferiemi v návaznosti na implementaci této technologie do vestavěných řídicích systémů. Obsahem jednotlivých přednášek a cvičení je učivo týkající se samotného mikrokontroléru a detailně jeho periferií. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni zvolit pro řešený úkol vhodné technické prostředky, programovat mikrokontrolér a konfigurovat jeho periferie, což umožní implementovat zadané algoritmy řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá uplatněním mikrokontrolérů v aplikacích vestavných řídicích systémů. V předmětu je popsána architektura vybraného mikrokontroléru a současně jsou popsány periferie, které daný mikrokontrolér obsahuje. Jedná se o zejména o prostředky číslicového a analogového spojení s okolím, možnosti časování, komunikace a dalších pokročilých periferií. Náplní cvičení je pak zvládnutí technických prostředků a programování mikrokontrolérů s jádrem ARM Cortex M.

Povinná literatura:

Dean, Alexander G. Embedded systems fundamentals with ARM Cortex-M based microcontrollers : a practical approach. Cambridge: ARM Education Media, 2017. Berger, A. Embedded systems design. Vyd. 1. San Francisco: CMP Books, 2002, 237 s. ISBN 1-57820-073-3.

Doporučená literatura:

Zhu, Yifeng. Embedded Systems with ARM® Cortex-M3 Microcontrollers in Assembly Language and C. E-Man Press, LLC, 2014. Ganguly, Amar K. Embedded Systems : Design, Programming and Applications. Oxford: Alpha Science International Ltd, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student je klasifikován na základě práce v laboratoři, zápočtového testu a samostatného projektu. Zápočet od 14. týdne. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení min. 10 bodů , max. lze získat 40 bodů . Zkouška - Písemná část - závěrečný test - 20 - 60 bodů. Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vestavěné řídicí systémy: základní specifikace a současné trendy vestavěných aplikací, shrnutí teorie mikroprocesorů a mikrokontrolérů. 2. Mikrokontrolér: jádro ARM Cortex M, topologie mikrokontroléru a jeho vlastnosti 3. Základní konfigurace mikrokontroléru: hodinový signál, watchdog, JTAG, napájecí systém, referenční napětí, pouzdro, základní konfigurační registry mikrokontroléru. 4. Konfigurace vstupně výstupního rozhraní, konfigurační registry, elektrické vlastnosti portu, periferie PORT a GPIO. 5. Přerušování systém ARM Cortex M, řadič přerušení (NVIC), zdroje přerušení, priorita přerušení, vektor přerušení, obsluha přerušení. Interní propojení periferií mikrokontroléru. 6. Čítače a časovače: SysTick, generátory periodického přerušení, pokročilé časovače, časovače reálného času, low-power časovače. 7. Digitalizace signálu v mikrokontroléru: AD převodníky a jejich konfigurace, synchronizace, multiplexace a korektní implementace. 8. Další analogové periferie: DA převodník a analogový komparátor. 9. Základní komunikační periferie a jejich konfigurace: UART, I2C, SPI. Komunikace s externí pamětí. 10. Pokročilá komunikační rozhraní: USB, Ethernet a bezdrátové komunikační standardy. 11. Přímý přístup do paměti (DMA): Techniky použití a konfigurace periferie DMA. 12. Metody nízké spotřeby energie: low power módy, cyklování, buzení systému. 13. Moderní trendy ve vestavěných řídicích systémech, přehled aktuálních technologií. 14. Závěrečná přednáška, shrnutí předmětu, příprava studentů ke zkoušce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie MRK K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie MRK P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy BŘI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní