450-2095/01 – Úvod do asistivních technologií (UAT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0420 Ing. Daniel Barvík, Ph.D.
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HRU0210 Ing. Dan Hrubý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům obecné informace o asistivních technologiích a možnostech jejich použití. Představit jak mohou tyto technologie ovlivnit život a nezávislost starších, hendikepovaných nebo i zcela zdravých osob. Během přednášek budou postupně vysvětleny základní zdravotní postižení, pro které mohou být asistivní technologie využity, jednotlivé metody a principy snímání parametrů, ať už biologických či nebiologických pro použití v asistivních technologiích a nakonec budou představeny nejnovější trendy v asistivních technologiích v podobě různých podpůrných zařízení nejen pro zdravotně postižené nebo starší osoby v oblasti homecare. V rámci cvičení si budou student moci některé asistivní technologie vyzkoušev v telemedicínském byte, kdy jeho infrastruktura umožní zapojit studenty přímo do samotného měření a používání asistivních technologií v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Exkurze

Anotace

Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět různým formám asistivních technologií a jejich vztahu k zdravotnímu postižení. Budou schopni vysvětlit interakci mezi lidmi a stroji, rozlišit jednotlivé metody a principy asistivních technologií a jejich dopad na zlepšení života. A. Prokázat pochopení vazby mezi službou

Povinná literatura:

ROBITAILLE, Suzanne. The Illustrated Guide to Assistive Technology and Devices: Tools and Gadgets for Living Independently: Easyread Super Large 18pt Edition. ReadHowYouWant. com, 2010. MIESENBERGER, Klaus, et al. (ed.). Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008, Linz, Austria, July 9-11, 2008, Proceedings. Springer, 2008.

Doporučená literatura:

KALVACH, Zdeněk, et al. Křehký pacient a primární péče. Frail patient in Primary Health Care, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 zápočtový test v polovině semestru, 1 praktický test v laboratorři na konci semestru, písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní hodina • Úvod do problematiky asistivních technologií a eHealth, popis jednotlivých zdravotních postižení ve vztahu k asistivním technologiím 2. eHealthcare/Elektronické informace v asistivních technologiích • Standardy, terminologie, normy pro výměnu informací, použitelnost a hodnocení, použití zdravotní statistiky, rozlišení potřeb různých poskytovatelů zdravotní péče vzhledem k elektronickým zdravotním záznamům, odpovědnost organizace, metody měření (od konvenčních po pokročilejší), přesnost Ochrana osobních údajů – GDPR 3-4. Základní koncepce snímání v asistivních technologiích • Poloha, pohyb, síla, elektrické signály, detekce barev, rozpoznávání hlasu, spotřeba el energie a další 5. Základní pojetí technologie zpětné vazby - biofeedback • Vizuální, sluchový a vibrační, zpětné vazby a komunikace mezi různými elektronickými zařízeními 6. Mobilní a nositelné aplikace ve zdravotnictví • Porozumění a vyhodnocení aktuálně dostupných nositelných zařízení a smartphonů a jejich aplikací, které slouží k hodnocení a podpoře zdraví pro zdravé a zdravotně postižené osoby, zdravotnické aplikace vs nezdravotnické 7-8. Inovativní aplikace zdravotní péče/Software a hardware • Rehabilitační inženýrství včetně asistenčních technologií, protézy a ortetika, lékařské zobrazování, biosenzory, sociální sítě a komunikace virtuální realita, Technologie virtuální reality a aplikace ve zdravotnictví 9. ICT pro usnadnění komunikace (Enabling technologies) • Asistivní technologie pro osoby se sluchovým, zrakovým postižením a poruchy jemné motoriky a obecně jakékoliv motoriky – ochrnutí 10. Asistivn9 technologie pro zvýšení soběstačnosti osoby s hendikepem • Mechanické prostředky, elektrické prostředky pro podporu denních činností, systémy automatizace domácností 11. Základní znalosti bioinformatiky a informatiky v oblasti veřejného zdraví • Aplikace výpočetní techniky pro správu a analýzu biologických dat, trendy ovlivňující oblast zdravotnické informatiky a jejich dopad na strukturu, chování a interakce systémů, které ukládají, zpracovávají a sdělují informace. 12. Strojové učení a analýza dat/ Adaptivní nástroje • Automatické zlepšení snímku, detekce, segmentace, registrace a základní informace o AI a její aplikaci v lékařských obrazových analýzách, současné a budoucí trendy v aplikacích informačních technologií pro zdravotnictví. 13. Systémy podpory klinického rozhodování/Asistivní technologie • Klinický rozhodovací proces, kategorie systémů podpory klinického rozhodování, systémy založené na znalostech a bez znalostí, aktivní, poloaktivní a pasivní systémy 14. Současné trendy v eHealthcare a asistivních technologiích v ostatních aplikacích • Fitness gedgets, wellbeing Cvičení • Domácí automatizace nastavení osvětlení, vlhkost • Sledování pozice a detekce pádu – pohybové aktivity osob v bytě • Emergency tlačítka, sledování projevů obyvatele bytu • Sledování biologických signálů pro asisticní technologie • ICT pro hendikepované • Řízená rehabilitace v domácím prostředí s biofeedbackem • Fitness gadget • Test praktických dovedností práce s AT v testovacím bytě. • Behavioral analysis založené na elektrické spotřebě v bytě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %/ the maximum leave of absence is 20 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.