450-2097/01 – Prostředky asistivních technologií (PAT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popisovat a vysvětlovat a konstruovat Prostředky asistivních technologií a jejich aplikace do oblastí vzdálené domácí péče z pohledu diagnostiky i terapie, dále asistivních technologií pro fyzicky a mentálně postižené osoby, fitness, efektivního návrhu uživatelské rozhraní pro různé uživatele a způsoby interpretace výsledků pro pacienty a experty v sociálních službách. Student bude schopen uvedené systémy analyzovat ale také dále řídit a konstruovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předchozí předměty zaměřené na všechny oblasti asistivních technologií a zásadním způsobem je prohlubuje. Úkolem předmětu je syntéza doposud načerpaných znalostí v rámci studijního programu za účelem jejich implementace do oblastí asistivních technologií a sociálních služeb. Předmět je zaměřen na návrh, realizaci a komerční aplikace asistivních technologií za účelem monitorování zdravotního stavu, zvyšování kvality života fyzicky a psychicky postižených osob, terapeutické aplikace, zprostředkování interakce hendikepované osoby s okolním prostředím a fitness aplikace. S využitím dosavadních znalostí studentů budou přednášeny a prakticky procvičovány všechny možné aplikace ve výše uvedených oblastech. Předmět je zaměřen jak na konstrukci jednotlivých řešení, taka spolupráci v rámci systémových celků. Budou doplněny nutné znalosti a dovednosti v oblasti body sensor networks, eHealth přístupů, nových asistivních technologií, User interface design a efektivního způsobu interpretace měřených dat pro uživatele a experta - sociálního pracovníka nebo ošetřujícího lékaře.

Povinná literatura:

Poskytnuté podklady ke studiu. Další česká literatura v této oblasti není dostupná. Ladan NAJAFI, Ladan and COWAN, Donna. Handbook of Electronic Assistive Technology. Academic Press:2018. ISBN 9780128124871 LONGHI, S., Andrea MONTERIÙ a Alessandro FREDDI, ed. Human monitoring, smart health and assisted living: techniques and technologies. London: The Institution of Engineering and Technology, 2017. ISBN 978-1-78561-150-6. MAHEU, Marlene M., Pamela WHITTEN a Ace ALLEN. E-health, telehealth, and telemedicine: a guide to start-up and success. San Francisco: Jossey-Bass, c2001. ISBN 0-7879-4420-3.

Doporučená literatura:

Česká literatura v této oblasti není dostupná. COOK, Albert M. a Janice Miller. POLGAR. Cook & Hussey's assistive technologies: principles and practice. 3rd ed. /. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 2008. ISBN 978-0323039079. MANN, William C. Smart technology for aging, disability, and independence: the state of the science. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2005. ISBN 978-0-471-69694-0. HELAL, Abdelsalam A., Mounir. MOKHTARI a Bessam. ABDULRAZAK. The engineering handbook of smart technology for aging, disability, and independence. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008. ISBN 978-0-471-71155-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních alespoň 80% hodin. Závěrečné ověření praktických dovedností ze cvičení ve formě praktického testu a písemná zkouška zaměřená na teoretické znalosti.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
440-2207 KS I Komunikační sítě I Povinná
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Povinná
450-2017 BTE Biotelemetrie Povinná
450-2068 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1-2. Návrh a realizace uživatelského rozhraní počítačů a prostředků pro ovládání okolí vzhledem ke specifickým potřebám uživatelů. Způsoby přizpůsobení uživatelských rozhraní s ohledem na hendikep uživatele. Tlačítka, sledování očí, ovládání pomocí EEG (Brain-computer control), ovládání pomocí EMG, dechem a tlakem řízené ovládací prvky, realizace pomůcek pro slabozraké a slepé. 3. Asistivní technologie s využitím ICT (informačních a komunikačních technologií) pro mentálně postižené a kombinované poruchy a seniory. 4. Systémy vzdálené domácí péče - technické prostředky pro realizaci, efektivní návrh systémů pro diagnostiku s využití biologických a nebiologických signálů. Systémy detekce pohybu a pádů. Monitorování spotřeby el. energie, vody, osvětlení. 5. eHealth a telemetrické systémy - terapeutické aplikace. 6. eHealth a telemetrické systémy - Monitorování chování osob - technické, matematické, statistické prostředky, aplikace přístupů umělé inteligence. 7. Umělá inteligence, zpracování dat a jejich aplikace v asistivních technologiích (fuzzy přístupy). 8. Robotická řešení v aplikacích asistivních technologií 9. Kognitivní disfunkce, popis, techické a softwarové nástroje pro trénink. 10. Fitness aplikace eHealth, telemedicínských řešení a asistivních technologií. 11. Kooperace systémů - technické prostředky, řešení, úskalí. 12. Systémy asitivních technologií v pro poskytovatele institucionalizované sociální péče. 13 - 14. Testování eHealth systémů. 1. Návrh, realizace a užívání různých druhů uživatelského rozhraní přístroje pro různě postižené osoby 2. Návrh, realizace a užívání různých druhů uživatelského rozhraní přístroje pro různě postižené osoby - praktické cvičení v obytné laboratoři. 3. Systémy vzdálené domácí péče - diagnostické přístroje biologických signálů - praktické cvičení v obytné laboratoři. 4. Systémy vzdálené domácí péče - diagnostické přístroje nebiologických signálů - praktické cvičení v obytné laboratoři. 5. Systémy vzdálené domácí péče - Terapeutické přístroje - praktické cvičení v obytné laboratoři 6. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě 1. - technické prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 7. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě 2. - technické prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 8. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě - Výpočetní prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 9. Prostředky umělé inteligence- technické prostředky a apliakace - praktické cvičení v obytné laboratoři. 10. Kognitivní fuknce - technické a softwarové prostředky pro trénink kognitivních funkcí - praktické cvičení v obytné laboratoři. 11. Fitness aplikace - technické a softwarové prostředky pro fitness - praktické cvičení v obytné laboratoři. 12. Prostředky inteligentní domácnosti - technické a softwarové prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři. 13. Kooperace mezi jednotlivými systémy - praktické cvičení v obytné laboratoři - testy systémů, simulace kritických situací v obytné laboratoři k ověření funkčnosti instalovaných systémů 14. Ověření praktických dovedností práce se systémy v obytné laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 45  20
        Zkouška Zkouška 55 (55) 20
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  5
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních (minimálně 80%). Laboratorní úlohy Písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku