450-2097/01 – Prostředky asistivních technologií (PAT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popisovat a vysvětlovat a konstruovat Prostředky asistivních technologií a jejich aplikace do oblastí vzdálené domácí péče z pohledu diagnostiky i terapie, dále asistivních technologií pro fyzicky a mentálně postižené osoby, fitness, efektivního návrhu uživatelské rozhraní pro různé uživatele a způsoby interpretace výsledků pro pacienty a experty v sociálních službách. Student bude schopen uvedené systémy analyzovat ale také dále řídit a konstruovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předchozí předměty zaměřené na všechny oblasti asistivních technologií a zásadním způsobem je prohlubuje. Úkolem předmětu je syntéza doposud načerpaných znalostí v rámci studijního programu za účelem jejich implementace do oblastí asistivních technologií a sociálních služeb. Předmět je zaměřen na návrh, realizaci a komerční aplikace asistivních technologií za účelem monitorování zdravotního stavu, zvyšování kvality života fyzicky a psychicky postižených osob, terapeutické aplikace, zprostředkování interakce hendikepované osoby s okolním prostředím a fitness aplikace. S využitím dosavadních znalostí studentů budou přednášeny a prakticky procvičovány všechny možné aplikace ve výše uvedených oblastech. Předmět je zaměřen jak na konstrukci jednotlivých řešení, taka spolupráci v rámci systémových celků. Budou doplněny nutné znalosti a dovednosti v oblasti body sensor networks, eHealth přístupů, nových asistivních technologií, User interface design a efektivního způsobu interpretace měřených dat pro uživatele a experta - sociálního pracovníka nebo ošetřujícího lékaře.

Povinná literatura:

Poskytnuté podklady ke studiu. Další česká literatura v této oblasti není dostupná. Ladan NAJAFI, Ladan and COWAN, Donna. Handbook of Electronic Assistive Technology. Academic Press:2018. ISBN 9780128124871 LONGHI, S., Andrea MONTERIÙ a Alessandro FREDDI, ed. Human monitoring, smart health and assisted living: techniques and technologies. London: The Institution of Engineering and Technology, 2017. ISBN 978-1-78561-150-6. MAHEU, Marlene M., Pamela WHITTEN a Ace ALLEN. E-health, telehealth, and telemedicine: a guide to start-up and success. San Francisco: Jossey-Bass, c2001. ISBN 0-7879-4420-3.

Doporučená literatura:

Česká literatura v této oblasti není dostupná. COOK, Albert M. a Janice Miller. POLGAR. Cook & Hussey's assistive technologies: principles and practice. 3rd ed. /. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 2008. ISBN 978-0323039079. MANN, William C. Smart technology for aging, disability, and independence: the state of the science. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2005. ISBN 978-0-471-69694-0. HELAL, Abdelsalam A., Mounir. MOKHTARI a Bessam. ABDULRAZAK. The engineering handbook of smart technology for aging, disability, and independence. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008. ISBN 978-0-471-71155-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních alespoň 80% hodin. Závěrečné ověření praktických dovedností ze cvičení ve formě praktického testu a písemná zkouška zaměřená na teoretické znalosti.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
440-2214 ST I Síťové technologie I Povinná
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Povinná
450-2017 BTE Biotelemetrie Povinná
450-2068 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1-2. Návrh a realizace uživatelského rozhraní počítačů a prostředků pro ovládání okolí vzhledem ke specifickým potřebám uživatelů. Způsoby přizpůsobení uživatelských rozhraní s ohledem na hendikep uživatele. Tlačítka, sledování očí, ovládání pomocí EEG (Brain-computer control), ovládání pomocí EMG, dechem a tlakem řízené ovládací prvky, realizace pomůcek pro slabozraké a slepé. 3. Asistivní technologie s využitím ICT (informačních a komunikačních technologií) pro mentálně postižené a kombinované poruchy a seniory. 4. Systémy vzdálené domácí péče - technické prostředky pro realizaci, efektivní návrh systémů pro diagnostiku s využití biologických a nebiologických signálů. Systémy detekce pohybu a pádů. Monitorování spotřeby el. energie, vody, osvětlení. 5. eHealth a telemetrické systémy - terapeutické aplikace. 6. eHealth a telemetrické systémy - Monitorování chování osob - technické, matematické, statistické prostředky, aplikace přístupů umělé inteligence. 7. Umělá inteligence, zpracování dat a jejich aplikace v asistivních technologiích (fuzzy přístupy). 8. Robotická řešení v aplikacích asistivních technologií 9. Kognitivní disfunkce, popis, techické a softwarové nástroje pro trénink. 10. Fitness aplikace eHealth, telemedicínských řešení a asistivních technologií. 11. Kooperace systémů - technické prostředky, řešení, úskalí. 12. Systémy asitivních technologií v pro poskytovatele institucionalizované sociální péče. 13 - 14. Testování eHealth systémů. 1. Návrh, realizace a užívání různých druhů uživatelského rozhraní přístroje pro různě postižené osoby 2. Návrh, realizace a užívání různých druhů uživatelského rozhraní přístroje pro různě postižené osoby - praktické cvičení v obytné laboratoři. 3. Systémy vzdálené domácí péče - diagnostické přístroje biologických signálů - praktické cvičení v obytné laboratoři. 4. Systémy vzdálené domácí péče - diagnostické přístroje nebiologických signálů - praktické cvičení v obytné laboratoři. 5. Systémy vzdálené domácí péče - Terapeutické přístroje - praktické cvičení v obytné laboratoři 6. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě 1. - technické prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 7. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě 2. - technické prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 8. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě - Výpočetní prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 9. Prostředky umělé inteligence- technické prostředky a apliakace - praktické cvičení v obytné laboratoři. 10. Kognitivní fuknce - technické a softwarové prostředky pro trénink kognitivních funkcí - praktické cvičení v obytné laboratoři. 11. Fitness aplikace - technické a softwarové prostředky pro fitness - praktické cvičení v obytné laboratoři. 12. Prostředky inteligentní domácnosti - technické a softwarové prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři. 13. Kooperace mezi jednotlivými systémy - praktické cvičení v obytné laboratoři - testy systémů, simulace kritických situací v obytné laboratoři k ověření funkčnosti instalovaných systémů 14. Ověření praktických dovedností práce se systémy v obytné laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 45  20
        Zkouška Zkouška 55 (55) 20 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  5
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních (minimálně 80%). Laboratorní úlohy Písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie AT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.