450-2099/01 – Základy anatomie a ošetřovatelství (ZAaO)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HRA0272 MUDr. Viktória Hránková
KOZ0251 PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná základní terminologii o lidském těle. Student zná zásady péče o nemocné. Student zná zásady péče o imobilního klienta. Student umí definovat a popsat systémy lidského organismu. Student umí popsat vývojové období stáří s jeho specifiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy v anatomii a ošetřovatelství. Výuka je zaměřena na základní znalost o lidském těle a péči o nemocného a zásady péče o domácnost. Student si osvojí zásady péče o osoby se sníženou schopností sebepéče a jak správně pečovat o imobilního klienta.

Povinná literatura:

1. Netter, H.F., Dalley, A. F. Anatomický atlas člověka. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1153-2. 2. Sobbota, J., Putz, R., Pabst, R. Sobbotův Atlas anatomie člověka. Praha:Grada, 2007. 3. Dorko, F., Výborná, E., Patlevič, P. Vybrané kapitoly z anatomie - I. Pohybový systém, II. 4. Šamánková, M. a kol. Základy ošetřovatelství. Praha: Karolinum, 2011. 5. Mikšová, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 2. vydání. Praha: Grada, 2005. 248 s.

Doporučená literatura:

1. Neuroanatomie. Skriptum, Ostrava, 2013.. Ostrava, 2013. 2. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Vybrané kapitoly z anatomie - III. Splanchnologie, kardiovaskuklární, endokrinní a mízní systém. Skriptum. Ostrava, 2014. Ostrava, 2014. 3. Mikšová, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 2. vydání. Praha: Grada, 2005. 171 s 4. PLATZER, Werner. Color atlas and textbook of human anatomy: in 3 volumes. Vol. 1, Locomotor system. 4th ed., rev. a. enl. Ilustroval Lothar SCHNELLBÄCHER, ilustroval Gerhard SPITZER. Stuttgart: Thieme, 1992. ISBN 3-13-533304-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky nutné pro přistoupení k zápočtu - anatomie: • Písemný zápočtový test – kritérium 70 % bodů Požadavky nutné pro přistoupení k zápočtu - ošetřovatelství: • Samostudium zadané literatury a dalších aktuálních zdrojů, Zpracovat seminární práci v rozsahu 5 normostran • Písemný zápočtový test – kritérium 70 % bodů • Povinná účast na všech lekcích předmětu

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy anatomie 1 – 5 Úvod do anatomie (zařazení, metody anatomie, pojmy). Obecná osteologie. Pohybový systém: Kostra člověka, obecná artrologie, obecná myologie. Pohybový systém: Speciální myologie (jednotlivé svalové skupiny). Krevní oběh, krev, srdce. Malý a velký krevní oběh. Dýchací systém: horní a dolní cesty dýchací, plíce. Mechanismus dýchání, mediastinum. 6 – 10 Trávicí systém: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté. Játra, slinivka břišní. Močový systém: ledvina a vývodné cesty močové. Pohlavní systém mužský. Pohlavní systém ženský. Nervový systém I. Mícha hřbetní, Periferní NS. 11 – 14 Nervový systém II. Centrální nervový systém, Autonomní NS. Endokrinní systém. Kožní systém. Smysly. Ošetřovatelství 1- 5. Péče o nemocné a zásady péče o domácnost (pomoc při zvládaní běžných úkonů, péče o nemocné, základy hygienické péče, úprava prostředí, životospráva, podpora soběstačnosti klienta) 6 – 10. Péče o imobilního klienta (prevence imobilizačního syndromu, polohování, péče o výživu a hydrataci a vyprazdňování, péče o umírajícího klienta). 11 -14. Stárnutí a stáří (umění stárnout, ideály a realita stáří, změny duševních schopností).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech lekcích předmětu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.